När du planerar att ansöka om tillstånd

Behöver du ett tillstånd av Tullen? På bilden intill finns en visualiserad tullprocess över de viktigaste sakerna i tillståndsprocessen.

TULLI.FI

Innan du gör en tillståndsansökan

Vart ska tillståndsansökan skickas?

TULLI.FI
TULLI.FI

Hur lång tid tar handläggningen av tillståndsansökan?

Vad ingår i handläggningen av tillståndsansökan?

TULLI.FI

Vart skickar Tullen tillståndsbeslutet?

TULLI.FI

Är du missnöjd med beslutet du fått?

TULLI.FI

Genvägar


Nyckelord Tillstånd

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny