Ny importör/exportör

Om ditt företag planerar att inleda export- eller importverksamhet, bekanta dig med Tullens anvisningar på dessa sidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • EU-länderna
  • EU:s tull- och skatteområde
  • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
  • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
 • EES-länderna
 • Schengen-länderna
 • Efta-länderna
 • Det gemensamma transiterings-området

När ditt företag planerar att inleda utrikeshandel

Tullens tjänster behöver du vanligtvis använda när du tar emot varor från eller skickar varor till områden utanför Europeiska unionens (EU) tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde. På kartan kan du se vilket område avsändar- och destinationslandet hör till.

Med hjälp av bilden intill hittar du de viktigaste sakerna som du måste ta reda på eller göra innan du kan förtulla, lagra, transportera eller exportera varor.

Ta reda på varornas avsändnings- eller destinationsland eller om de redan har förtullats in i EU-området.

Ta på förhand reda på exakta uppgifter om varorna.

Ta i förväg reda på import- och exportrestriktionerna och övriga förutsättningar för import och export.

Sök de koder och registreringar som behövs för att kunna göra en tulldeklaration.

Varorna ska anmälas till tullen och tullklareras innan du får eller kan skicka dem.

TULLI.fi

Är varan berättigad till tullfrihet eller nedsatt tull i import- eller exportlandet?

Vad göra om något går snett?

Genvägar


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny