Kundnöjdhet och kundrespons

Vi samlar aktivt in respons gällande Tullens service för att du ska kunna sköta dina ärenden vid Tullen så smidigt som möjligt och enligt dina behov. Du kan ge respons t.ex. på utvecklingen av Tullens tjänster, på något du tycker borde finnas på Tullens webbplats eller på hur vi har lyckats med vår serviceuppgift.

Du kan ge respons kontinuerligt, t.ex. via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och nöjdhetsenkäter, riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Din respons är viktig för oss. Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka