Företagsrådgivning

Företagsrådgivningen är en avgiftsfri tjänst som är riktad till nyckel- och Tull+-kunder. Denna typ av rådgivning anknyter i allmänhet till att upprätthålla våra företagskunders tullkompetens och att se över deras servicebehov. Målet är att med beaktande av företagens affärsverksamhet erbjuda de mest effektiva sätten att sköta tullärenden och att säkerställa att företagen är medvetna om villkoren för de tulltjänster de anlitar.

Företagsrådgivning kan bli aktuell i samband med nya och ändrade tullåtgärder, tillstånd till förenklade tullförfaranden eller meddelandebaserad tulldeklarering.

Tullen arrangerar företagsrådgivning för såväl enstaka företag som vissa målgrupper. Tillställningar med företagsrådgivning för vissa målgrupper arrangeras i regel när det sker ändringar i tull- och skattelagstiftningen och när nya elektroniska system införs. Genom avgränsning av målgrupperna så att de består av företag som har så likadana verksamheter och informationsbehov som möjligt vill Tullen säkerställa att viktig information når ut just till de kunder som behöver den.

Förfarandespecifik företagsrådgivning

Tullen erbjuder företag kundrådgivning om tullklarering vad gäller specialfrågor om tillämpning av förfaranden samt rådgivning angående Tullens tillstånd. Kontaktuppgifterna gällande olika förfaranden hittar du nedan.

Frågor om enstaka tulldeklarationer besvaras av Tullens elektroniska servicecentral.

                            

Ta kontakt
Tullförfarandespecifik företagsrådgivning
må–fr 8–16

Tullförfaranden vid import (inkl. särskilda förfaranden, som förädling etc)
yritysneuvonta.tuonti@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

Tullförfaranden vid export
yritysneuvonta.vienti@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

Tullförfaranden för transport och lagring
kuljetus.varastointi@tulli.fi tfn 0295 5200 (Tullens växel)

AREX-deklarationer (säkerhetsuppgifter
turvatiedot@tulli.fi tfn  0295 5200 (Tullens växel)

Tulldeklarering, företagskunder
må–sö 24 h

Elektroniska servicecentralen handlägger deklarationer normalt också under helgdagarna kring årsskiftet.

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka