Ålands särställning

Enligt Finlands anslutningsfördrag (1995) med EU hör inte landskapet Åland till den Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Landskapet hör likväl tillsammans med övriga Finland till gemenskapens tullområde och tullunion.

På dessa sidor hittar du uppgifter om den åländska skattegränsens inverkan på deklarationsförfarandet vid mervärdes- och punktbeskattning.

Deklarationsförfarande vid mervärdesbeskattning i handeln med Åland

Import och export mellan Åland och Fastlandsfinland

Deklarationsförfarandet beror på om det är fråga om en kontantkund eller en registrerad kund. Avvikande förfaranden förorsakas bl.a. av reparation av varor och annan passiv förädling, temporär import och export, import av begagnade varor till Åland samt postförsändelser.

Hur ansöker man om status som registrerad kund?

Mariehamns tull beviljar på ansökan ett avgiftsfritt skattegränsnummer till sådana momsskyldiga som idkar regelbunden handel mellan Åland och det finska fastlandet. Detta nummer kan endast användas i handeln över skattegränsen mellan Åland och fastlandet. Blanketten för ansökan om status som registrerad skattegränskund finns att få också hos tullen i Mariehamn och på Tullens webbplats:

  • Tullblankett 580r: Anmälan om att bli registrerad skattegränskund hos Tullen i skattegränshandeln mellan landskapet Åland och Fastlandsfinland

Hur betalar den registrerade kunden skatten?

Vid skattegränsen räcker en fraktsedel som upprättats för transporten som den registrerade kundens mervärdesskattedeklaration (skattegränsdeklaration). Deklaration ska lämnas för varje varuparti som transporteras över skattegränsen.

Registrerade kunder ska utöver fraktsedeln lämna in en skattedeklaration (blankett 118Ar) och betala moms per skatteperiod. Skatteperioden är en kalendermånad. För affärer över skattegränsen som skett under en skatteperiod ska utöver en skattedeklaration också lämnas in en sammandragsdeklaration (blankett 118r).  

Dessa deklarationer ska lämnas in senast den 15 dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden. Man behöver inte avge någon deklaration för en kalendermånad då man inte haft skattegränshandel mellan Åland och fastlandet. Skattedeklarationen görs av köparen eller säljaren

Hur betalar kontantkunden skatten?

Kontantkund är en privatperson eller ett företag som inte har ett skattegränsnummer. Ett i Finland momsskyldigt företag som agerar som kontantkund har inom den inhemska mervärdesbeskattningen under vissa lagstadgade förutsättningar avdragsrätt för den mervärdesskatt företaget betalat vid skattegränsen.

Kontantkunden anmäler varan för beskattning genom att lämna en kopia av fakturan på varan i Tullens postlåda ombord på en skärgårdsfärja eller genom att inlämna en skattegränsdeklaration till tullen i Mariehamn.

Andra blanketter som skattegränskunder kan behöva: 

Närmare anvisningar om momsbeskattningen gällande kontantkunder och registrerade kunder samt om bl.a. specialsituationer vid import och export mellan Åland och fastlandet, import av EU-varor via fastlandet till Åland, import till Åland från andra EU-stater och export från Åland till andra EU-stater finns i anvisningen Skattegränsen på Åland – mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import (pdf).

Särskilda skatteområden och transitering

Det är obligatoriskt att transitera unionsvaror mellan ett särskilt skatteområde och unionens övriga tullområde endast när avsikten är att transportera varorna från skatteområdet till ett annat land än det medlemsland dit varorna först anländer. Exempelvis behöver varor inte transiteras från Åland till Finland om de stannar i Finland, men om varorna fortsätter till Estland, ska de transiteras.  

Det är dock alltid möjligt att transitera unionsvaror med T2F-transitering mellan ett särskilt skatteområde och unionens övriga tullområde eller mellan två särskilda skatteområden.

Andra varor än unionsvaror, dvs. tredjelandsvaror, transiteras på normalt sätt med T1-transitering också mellan ett särskilt skatteområde och unionens övriga tullområde (eller ett område för gemensam transitering).

Särskilda skatteområden är Åland, Athosberget, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guayana, Réunion, Kanalöarna och Kanarieöarna.

Ta kontakt
Ålands skattegränsärenden
vardagar 9–15
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Åland Åland

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag