AEO – godkänd ekonomisk aktör

En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och som därför är berättigat till förmåner i hela EU-området.

AEO i ett nötskal

 • AEO är ett globalt företagssäkerhetsprogram, som drivs av olika länders tullmyndigheter.
 • Att ansöka om AEO-status är frivilligt.
 • Det finns tre typer av AEO-tillstånd: 1) AEOC – Tullförenklingar, 2) AEOS – Säkerhet och skydd samt 3) en kombination av båda.
 • I framtiden kommer förverkligandet av AEO-förmånerna att även påverkas av det ömsesidiga erkännandet av AEO-statusen mellan EU och tredje länder.
 • Företag som söker AEO-status måste uppfylla specifika krav och bedömningskriterier enligt typ av tillstånd.
 • Att uppfylla de stränga säkerhetsnormerna kan innebära en betydande ekonomisk investering för sökanden.
 • AEO-statusen beviljas specifikt till en enskild juridisk person (= FO-nummer). En koncern kan inte ansöka om AEO-status med en enda ansökan.
 • Tullen ger avgiftsfri kundkonsultation innan man ansöker om AEO-status.

Vem kan ansöka om AEO-status?

Som AEO-sökande godkänns företag

 • som är etablerade i unionen (med undantag av flygbolag och rederier) och
 • vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. i och med att företaget hanterar varor som står under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem.

Syftet med AEO-projektet är att så många som möjligt av aktörerna i den internationella leveranskedjan ansöker om AEO-status. Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhavare, tullombud, transportfirmor och importörer.

Uppdaterad information om Finlands och EU:s AEO-aktörer finns i kommissionens AEO-system.

Vad för nytta har ett finländskt företag av att bli AEO-aktör?

En AEO-aktör drar nytta av

 • sänkningar av samlad garanti/befrielse från ställande av en samlad garanti (AEOC-aktör)
 • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
 • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
 • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
 • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
 • ett anseende som pålitlig aktör
 • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd i större omfattning.

AEO-tillståndet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.

Ändringar gällande AEO-aktörer

Ändringar gällande AEO-aktörer meddelas till Tullen med en elektronisk blankett: AEO-blanketter

 

Läs mer
Ta kontakt
AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord AEO

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka