Hur lämnar jag in införsel- och utförseldeklarationer?

Införsel- och utförseldeklarationer kan inges till Tullen elektroniskt, antingen i form av meddelanden eller via deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX). För meddelandedeklarering behöver du Tullens tillstånd.

För användning av webbdeklarationstjänsten behöver du inte Tullens tillstånd. Du kan lämna in summariska införsel- och utförseldeklarationer för vägtrafik som oidentifierad användare, men då sparas deklarationerna inte. Övriga deklarationer kan endast lämnas in av Katso-identifierade användare.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka