Arkivering av elektroniska deklarationer och reservförfarandedokument

Meddelandedeklaranters arkiveringsskyldighet

Den som upprättar säkerhetsuppgiftsdeklarationer ska i sitt system föra sådan logg där deklarationsmeddelanden som skickats till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) går att läsa i sin helhet och varifrån meddelandena vid behov kan skrivas ut. Logguppgifterna ska förvaras innevarande år plus tre år.

Den som upprättar deklarationen ska också förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer.

Webbdeklaranters arkiveringsskyldighet

Om kunden inger deklarationerna via någon av Tullens webbtjänster så har kunden inte någon egentlig arkiveringsskyldighet.

Den som upprättar deklarationen ska dock förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år.

Arkiveringsskyldighet för reservförfarandedokument

Om kunden inger deklarationerna via någon av Tullens webbtjänster så har kunden inte någon egentlig arkiveringsskyldighet.

Den som upprättar deklarationen ska dock förvara sådana dokument eller elektroniska filer med anknytning till ärendet som i deklarationen angetts som obligatoriska bilagda handlingar. Sådana bilagda handlingar är t.ex. transportdokument anknutna till summariska (införsel)deklarationer. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka