Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547)

Anmälan om uppvisande vid utförsel används i fråga om exportvaror som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller med tåg, och den kan inlämnas omedelbart när man känner till MRN-numren för de exportdeklarationer som inlämnats för varorna som lastas i transportmedlet.

En godkänd anmälan om uppvisande fungerar samtidigt som lastningstillstånd för varor som lastas i en hamn eller på en flygplats.

Beakta följande

I anmälan om uppvisande vid utförsel ska man också ange de varor som omlastas eller varit i tillfällig lagring i en hamn eller på en flygplats. För dessa varor anges den summariska införseldeklarationens eller den summariska deklarationens MRN- och varupostnummer.


När varorna förs ut ur Finland sjövägen eller med flyg till ett område utanför EU, ska transiteringsdeklarationens MRN-nummer anges i anmälan om uppvisande vid utförsel, om anmälan om uppvisande används för att söka lastningstillstånd. 

  • Om säkerhetsuppgifterna inte har angetts i en transiteringsdeklaration för varor som förs ut ur EU, ska säkerhetsuppgifterna inlämnas med en separat summarisk utförseldeklaration (IE615) vid utförselstället. I anmälan om uppvisande vid utförsel anges då den summariska utförseldeklarationens MRN-nummer samt de varupostnummer som finns angivna i den summariska deklarationen.
  • Om de transiterade varorna lastas på ett fartyg från vilket varorna lossas inom EU, är det inte tillåtet att ange transiteringens MRN-nummer i anmälan om uppvisande vid utförsel.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka