Ankomstanmälan (IE3470)

Det är frivilligt att inlämna en ankomstanmälan. Man kan också anmäla alla varor till Tullen med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Det är alltid operatören av det aktiva transportmedlet (transportfirman) som ansvarar för upprättandet av deklarationen, men transportfirman kan också anlita ett ombud för att inlämna deklarationen.

Ankomstanmälan används av aktörer som endast lossar en del eller inget av lasten från transportmedlet vid det första införselkontoret. En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.

Ankomstanmälan kan inlämnas med s.k. Entry Key-uppgifter, vilka är transportsätt vid gränsen, transportmedlets identitet vid gränsen samt beräknad ankomstdag och -tid.

Transportmedlets ankomstanmälan är samtidigt en begäran om lossningstillstånd, vilken krävs för lossning av last som anlänt från tredjeland. Tullens svarsmeddelande till begäran fungerar som lossningstillstånd. När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas innan upprättandet av den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande.

I väg- och järnvägstransporter hänför sig anmälan om transportmedlets ankomst till uppvisandet av varorna, och en separat ankomstanmälan för transportmedlet kan inte upprättas.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka