Varukod

Vid tullklareringen ska man ange varukoder för alla varor som importeras eller exporteras. För varukod används också benämningarna varukod enligt tulltariffen och Taric-nummer (på engelska Commodity Code). Utifrån varukoden fastställs bland annat tullbeloppet som uppbärs för varan samt eventuella restriktioner och importförbud.

Att använda rätt varukod är viktigt även ur företagets synvinkel. Då kan företaget prissätta sina produkter rätt och undvika eventuella efterskatter.

Varukodens uppbyggnad:

  • import: 10 siffror + eventuella tilläggskoder med 4 tecken
  • export och statistikföring av internhandeln (Intrastat): 8 siffror
  • varor som omfattas av exportbidrag: 12 siffror (varukoden 8 siffror och tilläggskoden 4 siffror).
Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka