Tullvärdedeklaration D.V.1.

När tullvärdet grundas på det pris som betalats för varan ska tulldeklarationen åtföljas av en tullvärdedeklaration. Deklarationen ska bifogas alltid när varan överlåts till fri omsättning oberoende av hur tulldeklarationen lämnats in.

Om tulldeklarationen inte inges elektroniskt, ska tullvärdedeklarationen inges med blanketten D.V.1, som finns på Tullens webbplats:

Ingen tullvärdedeklaration krävs om:

  1. tullvärdet på de importerade varorna i en sändning inte överstiger 20 000 euro, förutsatt att sändningen inte är delad eller utgör en del av flera sändningar från samma avsändare till samma mottagare
  2. importen inte är av kommersiellt slag
  3. inlämning av uppgifterna i fråga inte är nödvändig för tillämpning av Gemensamma tulltaxan
  4. inga tullar tas ut.

Man behöver inte lämna in en tullvärdedeklaration i samband med varje tulldeklaration i fråga om varor som upprepade gånger levereras på samma handelsvillkor från samma säljare till samma köpare.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka