Tull och mervärdesskatt

Tullen och mervärdesskatten (moms) är de mest allmänna skatter som uppbärs i samband med import. När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem.

Antidumpnings- och utjämningstullar kan uppbäras för varor vars import till ett pris som är lägre än normalpriset till EU-medlemsländer skadar dessa länders egen produktion.

Man kan också helt befrias från att betala tullavgifter i vissa situationer när varor importeras från länder utanför EU:s tullområde, dvs. från tredje land.

För varor som importeras från ett land utanför EU, dvs. från s.k. tredje länder, kan det på vissa grunder uppbäras en tull som är lägre än den allmänna tullen eller så uppbärs ingen tull alls för varorna.

Beakta följande

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka