Mitä ovat tekstiilikiintiöt?

EU:n jäsenmailla on yhteiset tekstiilikiintiöt. Tekstiilikiintiöt on sovittu tuotekategorioittain, ja niitä sovelletaan vientiajankohdan perusteella kalenterivuosittain. Vienti luetaan sen vuoden kiintiöön, jonka aikana tavarat on lastattu viejämaasta lähtevään kulkuneuvoon.

Maahantuoja tarvitsee jäsenmaan myöntämän tuontilisenssin tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten.

Autonomiset tekstiilikiintiöt – miten haetaan?

Autonomiset kiintiöt ovat EU:n yksipuolisesti asettamia.

  • Hae tuontilisenssiä tullilta lomakkeella 654s.
  • Ilmoita hakemuksessa tarvitsemasi tekstiilin tuontimäärä. Määrä ei saa ylittää tuoteryhmälle asetettua maksimimäärää. Enimmäismäärät eivät kuitenkaan koske toimijoita, jotka voivat osoittaa tuoneensa edellisenä vuonna maksimimääriä enemmän tietystä maasta ja tiettyyn kategoriaan kuuluvaa tavaraa.

Lähetä hakemuslomake osoitteeseen:

Tulli
PL 512
00101 Helsinki

Komissio ilmoittaa tammikuun alkupuolella Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen päivämäärän, josta alkaen EU:n kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa komissiolle tuontilupahakemusten lukumäärät.

Kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio vastaanottaa kunkin jäsenmaan lähettämät hakemukset. Kun myönnetystä määrästä on käytetty vähintään 50 prosenttia, maahantuoja voi tehdä uuden hakemuksen. Tuontiluvan myöntämisen edellytys on tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen olemassaolo.

Miten kauan tuontilisenssin saaminen kestää?

Tuontilisenssi myönnetään viiden työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemusta käsitellessään tulli ilmoittaa hakemuksen tiedot Brysselissä pidettävään SIGL-tekstiilitiedostoon, jolloin haettu määrä vähentyy kiintiöstä.

Tuontilisenssi on maksuton, ja se on voimassa koko EU:n tullialueella. Käytön jälkeen lisenssi on palautettava viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa sen voimassaoloajan päättymisestä sen myöntäneelle viranomaiselle.

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka