Övergång till fri omsättning

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång (överlåtelse) till fri omsättning. Övergång till fri omsättning ger varorna tullstatus som unionsvaror.

Övergång till fri omsättning innebär att handelspolitiska åtgärder tillämpas på varorna och att lagenliga tullar tas ut för dem. 

Övergång till fri omsättning förutsätter att varan inte omfattas av restriktioner eller förbud.

Varor kan också övergå till fri omsättning med nedsatt tull eller tullfritt beroende på vilket ändamål de används för.

Tullens kreditkunder får varorna i sin besittning med överlåtelsebeslutet före betalning av skatterna och avgifterna. Kontantkunder får överlåtelsebeslutet först när de betalat tullräkningen och med överlåtelsebeslutet får de varorna i sin besittning.

Beakta följande

Handelspolitiska åtgärder är bland andra importförbud, kvantitativa importrestriktioner samt skydds- och bevakningsåtgärderna vid import.

De handelspolitiska åtgärderna grundar sig på EU-ländernas gemensamma handelspolitik.


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka