Omräkningskurser

Omräkningskurser för valuta i november 2017

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.11.2017 - 30.11.2017 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1542 USD).

Omräkningskurser för valuta i november 2017 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1542
Japan JPY 129,87
Storbritannien GBP 0,87753
Sverige SEK 9,4245
Norge NOK 9,1675
Danmark DKK 7,3988
Schweiz CHF 1,134
Kanada CAD 1,4425
Hongkong HKD 8,9347
Australien AUD 1,4713
Nya Zeeland NZD 1,6171
Sydafrika ZAR 15,3799
Saudiarabien SAR 4,3131
Arabemiraten AED 4,222
Singapore SGD 1,5471
Malaysia MYR 4,9622
Indien INR 72,2305
Ryssland RUB 63,3559
Tjeckien CZK 25,178
Polen PLN 4,0783
Ungern HUF 301,37
Thailand THB 37,82
Sydkorea KRW 1 287,88
Brasilien BRL 3,7199
Kina CNY 7,7867
Indonesien IDR 15 879,95
Israel ILS 3,9883
Mexiko MXN 21,3705
Filippinerna PHP 60,479
Turkiet TRY 4,1675
Marocko MAD 11,1086
Kuwait KWD 0,3556
Tunisien TND 2,9097
Kazakstan KZT 392,4188
Egypten EGP 20,7696
Iran IRR 40 324,9263
Taiwan TWD 35,5527
Serbien RSD 119,02

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.

Växelkurser som inte finns med på den lista som publiceras här kan fås av tullrådgivningen.


Årsarkiv

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka