Omräkningskurser

Omräkningskurser för valuta i januari 2018

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.01.2018 - 31.01.2018 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1691 USD).

Omräkningskurser för valuta i januari 2018 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1691
Japan JPY 132,42
Storbritannien GBP 0,8717
Sverige SEK 9,7834
Norge NOK 9,7397
Danmark DKK 7,3475
Schweiz CHF 1,155
Kanada CAD 1,5023
Hongkong HKD 9,1473
Australien AUD 1,5226
Nya Zeeland NZD 1,675
Sydafrika ZAR 14,7087
Saudiarabien SAR 4,359
Arabemiraten AED 4,2682
Singapore SGD 1,573
Malaysia MYR 4,8257
Indien INR 74,4297
Ryssland RUB 68,1221
Tjeckien CZK 25,34
Polen PLN 4,1495
Ungern HUF 308,68
Thailand THB 38,015
Sydkorea KRW 1 255,96
Brasilien BRL 3,8953
Kina CNY 7,7926
Indonesien IDR 16 083,14
Israel ILS 4,0569
Mexiko MXN 22,342
Filippinerna PHP 59,502
Turkiet TRY 4,4456
Marocko MAD 11,1765
Kuwait KWD 0,3585
Tunisien TND 2,9785
Kazakstan KZT 398,7273
Egypten EGP 21,2229
Iran IRR 42 451,7688
Taiwan TWD 35,602
Serbien RSD 119,35

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.

Växelkurser som inte finns med på den lista som publiceras här kan fås av tullrådgivningen.


Årsarkiv

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka