Omräkningskurser

Omräkningskurser för valuta i september 2017

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.09.2017 - 30.09.2017 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,1592 USD).

Omräkningskurser för valuta i september 2017 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,1592
Japan JPY 125,96
Storbritannien GBP 0,90603
Sverige SEK 9,3755
Norge NOK 9,123
Danmark DKK 7,3923
Schweiz CHF 1,1181
Kanada CAD 1,4553
Hongkong HKD 8,9953
Australien AUD 1,464
Nya Zeeland NZD 1,6017
Sydafrika ZAR 15,1314
Saudiarabien SAR 4,3308
Arabemiraten AED 4,2398
Singapore SGD 1,558
Malaysia MYR 5,0488
Indien INR 71,4075
Ryssland RUB 65,6924
Tjeckien CZK 25,597
Polen PLN 4,1354
Ungern HUF 296,45
Thailand THB 38,221
Sydkorea KRW 1 293,79
Brasilien BRL 3,7314
Kina CNY 7,8584
Indonesien IDR 15 751,67
Israel ILS 4,1295
Mexiko MXN 20,248
Filippinerna PHP 60,445
Turkiet TRY 3,9788
Marocko MAD 11,1241
Kuwait KWD 0,3567
Tunisien TND 2,8991
Kazakstan KZT 394,2604
Egypten EGP 20,9688
Iran IRR 39 031,4736
Taiwan TWD 35,7674
Serbien RSD 119,32

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.

Växelkurser som inte finns med på den lista som publiceras här kan fås av tullrådgivningen.


Årsarkiv

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka