Omräkningskurser

Omräkningskurser för valuta i juni 2017

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.06.2017 - 30.06.2017 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,0986 USD).

Omräkningskurser för valuta i juni 2017 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,0986
Japan JPY 122,40
Storbritannien GBP 0,8481
Sverige SEK 9,5718
Norge NOK 9,1943
Danmark DKK 7,3965
Schweiz CHF 1,0718
Kanada CAD 1,4814
Hongkong HKD 8,4792
Australien AUD 1,467
Nya Zeeland NZD 1,5591
Sydafrika ZAR 13,9777
Saudiarabien SAR 4,0981
Arabemiraten AED 4,0115
Singapore SGD 1,5048
Malaysia MYR 4,8052
Indien INR 68,2575
Ryssland RUB 59,0545
Tjeckien CZK 25,936
Polen PLN 4,0373
Ungern HUF 301,21
Thailand THB 37,314
Sydkorea KRW 1 215,30
Brasilien BRL 3,6442
Kina CNY 7,7119
Indonesien IDR 14 896,20
Israel ILS 3,8779
Mexiko MXN 20,033
Filippinerna PHP 55,944
Turkiet TRY 3,8374
Marocko MAD 10,9204
Kuwait KWD 0,3395
Tunisien TND 2,7368
Kazakstan KZT 348,2443
Egypten EGP 20,2596
Iran IRR 36 285,0452
Taiwan TWD 33,7407
Serbien RSD 122,72

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.

Växelkurser som inte finns med på den lista som publiceras här kan fås av tullrådgivningen.


Årsarkiv

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Omräkningskurser

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka