Omräkningskurser

Omräkningskurser för valuta i mars 2018

Tullen fastställer följande omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 01.03.2018 - 31.03.2018 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Basvalutan för de fastställda valutakurserna nedan är euro (t.ex. 1 EUR = 1,2158 USD).

Omräkningskurser för valuta i mars 2018 (xls)

Valuta Valutakod Kurs
Förenta staterna USD 1,2158
Japan JPY 130,67
Storbritannien GBP 0,87313
Sverige SEK 9,8354
Norge NOK 9,513
Danmark DKK 7,3497
Schweiz CHF 1,1399
Kanada CAD 1,5403
Hongkong HKD 9,5137
Australien AUD 1,5483
Nya Zeeland NZD 1,6533
Sydafrika ZAR 14,0348
Saudiarabien SAR 4,5332
Arabemiraten AED 4,4396
Singapore SGD 1,606
Malaysia MYR 4,8174
Indien INR 78,2117
Ryssland RUB 68,2738
Tjeckien CZK 25,027
Polen PLN 4,1043
Ungern HUF 308,08
Thailand THB 38,006
Sydkorea KRW 1 296,39
Brasilien BRL 4,008
Kina CNY 7,8112
Indonesien IDR 16 757,86
Israel ILS 4,2243
Mexiko MXN 22,5965
Filippinerna PHP 64,229
Turkiet TRY 4,574
Marocko MAD 11,347
Kuwait KWD 0,3699
Tunisien TND 2,9451
Kazakstan KZT 394,0471
Egypten EGP 21,7949
Iran IRR 45 853,132
Taiwan TWD 35,9696
Serbien RSD 118,00

Beakta följande

Om priset eller de poster som hänför sig till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt de valutaomräkningskurser som fastställs av Tullen.

I tulldeklarationen anges värdet på varan i den valuta som anges i fakturan eller frakträkningen. Beloppet ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen.

I  fråga om tulldeklarationer för övergång till fri omsättning tillämpas de valutaomräkningskurser som gäller den dag då Tullen godtar tulldeklarationen för varorna. Till exempel om dagen då tulldeklarationen godtas är en dag i september ska den omräkningskurs tillämpas som Tullen fastställt för den månaden.

Hur fastställer Tullen valutaomräkningskurserna?

Vid omräkning av valuta för att fastställa tullvärdet används den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken den nästsista onsdagen varje månad. Tullen svarar för fastställande av växelkursen om ingen växelkurs fås från den Europeiska centralbanken.

Växelkurserna tillämpas i en månads tid med början den första dagen av påföljande månad.

Växelkurser som inte finns med på den lista som publiceras här kan fås av tullrådgivningen.


Årsarkiv

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka