Incoterms 2010

Alla transportsätt

EXW: Ex Works; Från fabrik

FCA: Free Carrier; Fritt fraktföraren

CPT: Carriage Paid To; Fraktfritt

CIP: Carriage and Insurance paid to; Fraktfritt inklusive försäkring

DAP:  Delivered at Place; Levererat angiven plats

DAT:  Delivered at Terminal; Levererat angiven terminal

DDP: Delivered Duty Paid; Levererat förtullat

Endast sjötransport

FAS: Free Alongside Ship; Fritt vid fartygets sida

FOB:  Free On Board; Fritt ombord

CFR: Cost and Freight; Kostnader och frakt

CIF: Cost, Insurance and Freight; Kostnader, försäkring och frakt

Frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader som läggs till priset:

EXW: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven plats framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

FCA: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven plats framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

CPT: Säljaren betalar frakt- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset. Köparen betalar försäkringskostnaderna och de läggs till priset.

CIP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

DAT: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna terminalen vid destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

DAP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

DDP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och tullformalitetskostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Frakt- och- försäkringskostnaderna ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset. Importskatter som uppburits i unionen kan dras av från priset.

FAS: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven destination (vid fartygets sida) framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

FOB: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven destination framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

CFR: Säljaren betalar frakt- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationshamnen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs inte till skattegrunden. Köparen betalar försäkringskostnaderna och de läggs till priset.

CIF: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationshamnen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka