Förenklade importdeklarationer

Regelbunden användning av förenklade tulldeklarationer och tillämpning av andra förenklingar vid import förutsätter tillstånd som beviljas av Tullen. Före 1.5.2016 beviljade tillstånd till förenklad deklaration, tillstånd till uppgift som saknas samt periodförtullnings- och hemförtullningstillstånd gäller högst fram till 1.5.2019.

Tullen omprövar och ersätter de tidigare tillståndsbesluten stegvis. Tillståndshavarna får nya tillståndsbeslut i samband med omprövningen.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka