Centraliserad klarering

Vid centraliserad klarering får deklaranten inge deklarationer till tullkontoret på den ort där personen är etablerad även för sådana varor vars ankomst anmäls vid ett tullkontor som är beläget i en annan EU-medlemsstat. För att kunna beviljas tillstånd till detta måste aktören ha AEOC-status.

Centraliserad klarering vid import kan börja tillämpas till fullo när de elektroniska system som den nya tullagstiftningen förutsätter tas i bruk i hela EU år 2020 enligt tidtabellen som fastställs i EU:s arbetsprogram. Vid tillståndsbelagda importförtullningar som berör flera EU-medlemsstater iakttas fram till dess principerna för det s.k. enhetstillståndet (SASP, Single Authorisation for Simplified Procedure).

 

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka