Andra metoder för fastställande av tullvärde

Om transaktionsvärdet inte kan användas som grund för tullvärdet, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder i följande ordning:

  1. Transaktionsvärdet på en identisk vara. Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på identiska varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.
  2. Transaktionsvärdet på en liknande vara. Tullvärdet på importvarorna fastställs på grundval av transaktionsvärdet på liknande varor som sålts för export till EU vid samma eller nästan samma tidpunkt.
  3. Deduktiv metod.
  4. Beräknat värde.
  5. Tillämpat tullvärde.

Det beräknade värdet kan tillämpas före det deduktiva värdet, om deklaranten så begär.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka