Var får jag mera information?

Ansökningar om garantitillstånd                   

yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

 • ifyllande av ansökan

Inlämnande av ansökan samt ändringar i tillstånds- och kunduppgifter

Tullens tillståndscentral
Telefon 0295 5200 (växel), lupakeskus(at)tulli.fi

 • ändring av adress
 • ändring av bankkontonummer
 • nätfaktura

Garantier

Telefon 0295 5200 (växel), luottoasiakkuus(at)tulli.fi

 • garantiformer
 • garantiklasser
 • referensbelopp
 • garantibehov

Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Indrivning och betalningsarrangemang

Telefon 0295 52 331, perinta(at)tulli.fi

 • indrivning
 • betalningsarrangemang
 • betalningsuppmaningar

Fakturering och periodspecifikationer

Telefon 0295 52 331, maksuliikenne(at)tulli.fi

 • periodspecifikationer
 • betalningar.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka