Samlad garanti

Samlad garanti krävs vid import, lagring, transitering, förädling och särskild användning.

Vid import ska den samlade garantin täcka beloppet av tullskulden. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) kan ansöka om nedsättning på garantin som krävs för tullskuld.

Ditt företag kan under vissa förutsättningar befrias från att ställa, eller beviljas nedsättning på, garantin för ansvar vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden När Tullen bedömer garantibehovet indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.

 

                            

Ta kontakt
Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka