Individuell garanti

Ett företag kan på ett tullkontor ställa en individuell garanti för tull- och skatteskuld eller tull- och skatteansvar vid en enstaka transitering eller importhändelse. Garantin ska täcka hela skuld- och ansvarsbeloppet.

En individuell garanti kan ställas i samband med övergång till fri omsättning, tillfällig införsel, slutanvändning samt i samband med aktiv och passiv förädling eller transitering.

Kunden kan lämna garantidepositionen till kassan vid ett tullkontor eller genom kontoöverföring till Tullens konto. Därefter undertecknar kunden pantsättningsförbindelsen. Med pantsättning avses överlåtelse av en garantideposition (pant) till borgenären som garanti för betalning av en viss skuld eller av en skuld som eventuellt uppstår.

Varorna kan hänföras till transiteringsförfarandet eller något annat tullförfarande när garantidepositionen har lämnats och pantsättningsförbindelsen har undertecknats.

                            

Ta kontakt
Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka