Garanti för sjöfartsavgifter

Farledsavgifter och de garantier som krävs för dem regleras genom nationell lagstiftning. Strävan har dock varit att harmonisera garantiklasserna och tillhörande krav med de garantier som regleras av EU-lagstiftningen.

Vid fastställande av garantin beaktas beloppet av kundens genomsnittliga farledsavgiftsskuld enligt kundens garantiklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga farledsavgiftsfaktureringen under 7 veckor. I garantiklassen BD krävs ingen garanti.

I enskilda fall kan en högre garanti än de här angivna krävas, t.ex. som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas.

Garanti för sjöfartsavgifter i de olika garantiklasserna:

    BD BC BB BA
Sjöfartsavgifter 7 veckor 0 % 30 % 50 % 100 %

 

Läs mer
Ta kontakt
Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka