Direkt ombud

Ett direkt ombud kan lämna in tulldeklarationer i sin huvudmans namn och för dennes räkning. Det direkta ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar huvudmannen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning.

Vid direkt ombudskap fastställs betalningstiden och andra förmåner enligt huvudmannens tillstånd, och den eventuella periodspecifikationen adresseras och sänds till huvudmannen.

                            

Ta kontakt
Garantier

Om du har frågor om garantier eller ansökan om tillstånd till garanti, eller om du vill meddela ändringar i kunduppgifterna, se kontaktuppgifterna:

Var får jag mera information?
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka