Garantier

För ett företag som regelbundet transiterar varor eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Hur ansöka tillstånd till samlad garanti?

Fyll i ansökan

Skicka ansökan till Tillståndscentralen

TULLI.FI
TULLI.FI

Tullens bedömning

Tillståndsbeslut

TULLI.FI
TULLI.FI

Tillställande av garanti

Ibruktagande av garantin

TULLI.FI

Genvägar


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny