Fraktförsändelser som omfattas av diplomatiskt skydd

Tullformaliteterna vid transport av varor som tillhör medlemmar av diplomatisk personal grundar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

För diplomatvaror som transporteras som frakt ska en elektronisk exportdeklaration lämnas in. Ingen exportdeklaration behöver lämnas in för varor som medlemmar av diplomatisk personal för med sig.

  • Försändelser som omfattas av diplomatiskt skydd kan klassificeras med en enda varukod, 9905 00 00.
  • Som varornas värde anges varornas nominella värde.
  • Varornas status anges i exportdeklarationen på varupostnivå med den nationella förfarandekoden 7VF (Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande).
  • Dessutom anges på deklarationsnivå tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan tilläggsuppgift) samt ”Diplomatic Mail”, eller för försändelser till Förenta Staterna (Los Angeles) och Nigeria (Abuja), ”Diplomatic Pouch”.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka