Deklarationssätt vid export

Exportdeklarationen kan lämnas in antingen via Tullens deklarationstjänst för export eller i meddelandeform.

Deklarering via deklarationstjänsten för export

I deklarationstjänsten för export kan vilken deklarant som helst lämna in exportdeklarationer. Man kan lämna in deklarationer antigen som identifierade eller oidentifierade användare. Identifierade deklaranter behöver i normalfall inte besöka ett tullkontor när de påbörjar exportförfarandet, och de kan själva skriva ut exporthandlingarna.

Läs mer:

Bekanta dig med Deklarationstjänsten för export

Meddelandebaserad deklarering

För meddelandebaserad deklarering behöver kunden Tullens tillstånd. Tillståndshavaren kallas meddelandedeklarant vid export.

Meddelandedeklarering vid export innebär elektronisk dataöverföring med XML-meddelanden mellan företaget och Tullen. För dataöverföring kan företaget använda direkt meddelandedeklarering eller anlita en operatör. Företaget får Tullens svarsmeddelanden och bilagorna till dem i PDF-format direkt till sitt eget informationssystem.

Läs mer: Meddelandedeklarering – Vad är meddelandedeklarering och vad används det till?

Att ansöka om status som meddelandedeklarant vid export

Status som meddelandedeklarant vid export kan sökas av exportörer eller speditörer som godkänts som registrerade exportkunder.

Läs mer: Att ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering

Testning – meddelandedeklarant vid export

Det finns en guide i PDF-format för att ansöka om status som meddelandedeklarant vid export och om testning.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka