När du begär omprövning av ett förtullningsbeslut

På bilden intill visas de viktigaste sakerna i omprövningsprocessen.

Innan du skickar ansökan om omprövning

TULLI.FI

Blankett för ändringssökande och ifyllningsanvisningar

TULLI.FI
TULLI.FI

Vart ska jag skicka ansökan om omprövning?

Hur lång tid tar handläggningen av omprövningsansökan?

TULLI.FI
TULLI.FI

Besvär


Genvägar


Nyckelord Ändringssökande

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny