Reservförfaranden

ELEX - anvisningar för reservförfarande

pdf icon Reservförfarande vid export (pdf, 223 kB)

ELEX-kundanvisning 37/2014: version 1.3, 4.3.2016, ersätter version 1.2 av 27.5.2014


EMCS - anvisningar för reservförfarande

pdf icon Reservrutin vid mottagande av flyttning (pdf, 101 kB)

EMCS-kundanvisning nr 13, 7.6.2011


pdf icon Reservrutin vid andring av destination (pdf, 85 kB)

EMCS-kundanvisning nr 15, 7.6.2011


pdf icon Reservrutin vid sändning av produkter (pdf, 52 kB)

EMCS-kundanvisning nr 14, 7.6.2011


ITU - anvisningar för reservförfarande

pdf icon Driftavbrott i Tullens ITU-system (pdf, 111 kB)

Kundanvisning för import 31/2014, version 1.1, 4.3.2015, ersätter anvisningen 2/2009


pdf icon Driftavbrott i kundens system, reservförfarande (pdf, 117 kB)

Kundanvisning för import 30/2014, version 1.1, 4.3.2015, ersätter anvisning nr 3/2009


NCTS - anvisningar för reservförfarande

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Reservförfaranden

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka