Kontaktuppgifter för företag som är meddelandedeklaranter

Tulldeklarering, företagskunder
må–sö 24 h

Elektroniska servicecentralen handlägger deklarationer normalt också under helgdagarna kring årsskiftet.

Uppföljning av transitering
må–fr 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
må–fr 7–17
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgvqr

Tekniskt stöd / EDI-stöd  /teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
må–fr 8–16
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(hyrwbhfnwngghyhx

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Statistikförfrågningar om import och export för kunder
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZlyrflxbgfnyvg ,vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgabhg99Tglox1jZlyrflxbgfnyvg

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka