Deklarationstjänsten för import

Om du lämnar in tulldeklarationen på nätet behöver du inte längre besöka ett tullkontor. Företag behöver en Katso-kod för att upprätta en webbdeklaration, privatpersoner kan använda nätbankskoder. En privatperson kan identifiera sig med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Identifieringen kräver också en finländsk personbeteckning. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig.

Tullens kontantkunder kan genast betala förtullningsbeslutet/fakturan på nätbanken. När skatterna har betalats skickas postpaketet till företaget eller till närmaste postkontor. Vid förtullning av fraktförsändelser skapar webbtjänsten efter betalningen ett överlåtelsebeslut med vilket du kan hämta varorna från fraktterminalen.

Ta reda på varans varukod i förväg

Webbdeklareringen underlättas om deklaranten i förväg, till exempel med hjälp av EU:s Taric-söksystem, tagit reda på importvarornas varukoder samt vilka tilläggskrav och importrestriktioner som eventuellt gäller för dessa varukoder. Tullrådgivningen för privatpersoner (tfn 0295 5201) och för företag (tfn 0295 5202) handleder deklaranterna i ärenden gällande varukoder och importrestriktioner samt svarar på allmänna frågor om importförfarandet.

Vid meddelandedeklarering skickas uppgifterna från företagets eget datasystem

Företag kan också inge elektroniska importdeklarationer i form av meddelanden från sina egna datasystem. Detta förutsätter ett separat tillstånd att verka som EDI-kund.

Gå till tjänsten

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka