Deklarationstjänsten för fartygstrafik (Portnet)

Tullen har utvecklat ett deklarationsförfarande för fartygstrafik tillsammans med Trafikverket, fartygsagenter, rederier, hamnar och andra myndigheter och aktörer inom sjöfarten.

Resultatet av detta samarbete är ett elektroniskt Portnet-system, där de anmälningar om fartygs ankomst och avgång som myndigheterna behöver kan lämnas elektroniskt till Tullen. Portnet har i sin nuvarande form varit i bruk sedan början av år 2000.

Fartygsagenter kan inlämna de anmälningar som krävs elektroniskt till Portnet antingen som webbdeklarationer eller som Edifact- eller XML-meddelanden. Vissa uppgifter gällande fartyg och fartygsanlöp kan också laddas upp till Portnet från deklarantens egna filer.

Portnet-förfarandet uppfyller kraven i direktiv 2010/65/EU angående hantering av anmälningar gällande fartygs hamnbesök. Det grundar sig på den s.k. single window-principen, där kunden, dvs. fartygsagenten, lämnar in uppgifterna till ett ställe där de finns tillgängliga för t.ex. olika myndigheter och hamnar.

Det ankomstnummer som tilldelats av Portnet är en av uppgifterna som vid ankomst och avgång ska anges i anmälan om uppvisande av varor. Ankomstnumren är lättillgängliga i PortTraffic-tjänsten.

Portnet-deklarering har behandlats i Tullens föreskrift 002/2017. I föreskriften beskrivs också hur man ansöker om att bli en Portnet-deklarant.

Gå till tjänsten

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka