Tjänster

Företag och privatpersoner kan lämna in deklarationer elektroniskt till Tullen.

Internettjänster lämpar sig för kunder med icke-regelbundna tullärenden. För kunder med en större mängd tullärenden lönar det sig att skicka deklarationerna direkt från egna datasystem. Från egna system är det möjligt att skicka EDIFACT- och XML-meddelanden.

Beakta följande

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta