Tulldeklaration (SAD)

Internet-versionen av SAD-blanketten (administrativa enhetsdokumentet) är avsedd för ifyllande och laserutskrivning av tulldeklarationer för import och transitering.

Blanketter för transitering bör skrivas ut som tvåsidiga, för import räcker det med utskrifter utan baksida. Utskriftspapperet skall alltid vara självkopierande.

Anvisningar för ifyllande

pdf icon Anvisningar för ifyllande (pdf, 399 kB)

Anvisningar för ifyllande


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka