Ansökningsblanketter för tillstånd

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Förenklingar

pdf icon 1010r (pdf, 622 kB)

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar


pdf icon 1010r - Ifyllningsanvisning (pdf, 67 kB)

1010r - Ifyllningsanvisning


Garantier

pdf icon 1015r (pdf, 599 kB)

1015r - Ansökan, tillstånd till garanti


pdf icon 1015r - Ifyllningsanvisning (pdf, 164 kB)

1015r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1027r (pdf, 505 kB)

1027r - Ansökan om anstånd med betalning och samlad garanti i EU-Åland-handeln


pdf icon 1027r - Ifyllningsanvisning (pdf, 21 kB)

1027r - Ifyllningsanvisning


Särskilda förfaranden

pdf icon 1009r (pdf, 936 kB)

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras


pdf icon 1017r (pdf, 549 kB)

1017r- Ansökan om tillstånd till särskilt förfarande


pdf icon 1017r - Ifyllningsanvisning (pdf, 192 kB)

1017r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1054r (pdf, 489 kB)

1054r- Ansökan, överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning (TORO)


pdf icon 1054r - Ifyllningsanvisning (pdf, 36 kB)

1054r - Ifyllningsanvisning


Transport och lagring

pdf icon 069r (pdf, 551 kB)

69r - Ansökan on transporttillstånd


rtf icon 913r (rtf, 131 kB)

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert


pdf icon 1012r (pdf, 625 kB)

1012r - Ansökan, tillstånd till transport eller tillfällig lagring


pdf icon 1012r - Ifyllningsanvisning (pdf, 153 kB)

1012r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1049r (pdf, 496 kB)

1049r- Ansökan, plats godkänd av Tullen HPA


pdf icon 1049r - Ifyllningsanvisning (pdf, 152 kB)

1049r - Ifyllningsanvisning


Sjöfart

pdf icon 988r (pdf, 499 kB)

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften


pdf icon 1014r (pdf, 519 kB)

1014r - Ansökan om reguljär fartygslinje RSS


pdf icon 1014r_ifyllningsanvisning.pdf (pdf, 145 kB)

1014r - Ifyllningsanvisning


Ursprung och styrkande av unionsstatus

pdf icon 1010r (pdf, 622 kB)

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar


pdf icon 1010r - Ifyllningsanvisning (pdf, 67 kB)

1010r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 295r (pdf, 707 kB)

295r - Ansökan om tillstånd att verka som godkänd exportör


pdf icon 295r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 158 kB)

295r - Ifyllningsanvisningarpdf icon 1051r (pdf, 514 kB)

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX)


Tullfrihet

rtf icon 848r (rtf, 280 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


rtf icon 849r (rtf, 322 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


pdf icon 858r (pdf, 313 kB)

858r - Ansökan; import av flyttgods i förväg


pdf icon 869r (pdf, 507 kB)

869r - Ansökan import av flyttgods i förväg; flyttning som sker utanför EU på grund av yrkesmässiga åtaganden (art. 10 i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 904r (rtf, 260 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 908r (rtf, 225 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 909r (rtf, 274 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 910r (rtf, 319 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 911r (rtf, 269 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


rtf icon 912r (rtf, 309 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


EORI-registrering

rtf icon 730r (rtf, 122 kB)

730r - Ansökan - EORI-registering


pdf icon 730r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 39 kB)

730r - Ifyllningsanvisningar


Meddelandedeklarering

pdf icon 934r (pdf, 824 kB)

934r - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen


pdf icon 934r - Ifyllningsanvisning (pdf, 125 kB)

934r - Ifyllningsanvisning


Förlängning av returtiden för returvaror

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka