Sanoma-asiointi

Sanomapohjainen asiointi yrityksen ja Tullin välillä tarkoittaa sähköistä tiedonsiirtoa määrämuotoisilla sanomilla.  Sanoma-asiointi kannattaa valita asiointitavaksi, jos yritys tekee paljon ilmoituksia ja ilmoitukset sisältävät useita tavaraeriä.

Sanoma-asiointia voi käyttää tuonnissa (tuonnin tulli-ilmoitukset), viennissä (viennin tulli-ilmoitukset), tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoittamisessa, passituksessa (T1- ja T2-passitusilmoitukset sekä TIR-carnet’n sähköiset ilmoitukset), Ahvenanmaan verorajailmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa.

Sanoma-asioinnin edellytykset:

  • Tietoliikenneyhteydet sanomien välittämiseen.
  • Ohjelmistot, joilla voi tehdä ja lähettää ilmoituksia Tullin eri järjestelmiin.
  • Tullin myöntämä lupa sanoma-asiointiin.
  • Ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuden testaus Tullin kanssa.

Suora sanoma-asiointi 

Suora sanoma-asiointi on netin kautta toimiva palvelu, jonka avulla yritys voi lähettää XML-muotoisia sanomia Tullille suoraan omasta tietojärjestelmästään.  

Suoran sanoma-asioinnin hyödyt ja edellytykset: 

  • Suora sanoma-asiointi on nopea, varma ja edullinen asiointikanava, jonka kautta voi lähettää tulli-ilmoituksia ilman erillisten toimijoiden välityspalveluja.
  • Suora sanoma-asiointi edellyttää Väestörekisterikeskuksen palvelinvarmenteen hankkimista sanomien muodostamiseksi ja välittämiseksi.     

Operaattorivälitteinen sanoma-asiointi

Tulli aikoo luopua operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista muutaman vuoden kuluessa.

Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa yritysasiakkaat voivat lähettää sanomia tietoliikenneverkkoa pitkin Tullin hyväksymien operaattoriyritysten välityksellä Tulliin.

Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa sanomat voivat olla EDIFACT- tai XML-muotoisia. Tämän asiointitavan käyttö edellyttää, että yritys tekee sopimuksen tietoliikenneoperaattorin kanssa. Operaattori vastaa siitä, että sen kautta kulkeva tietoliikenne on sekä tietoturvaltaan että saatavuudeltaan luotettavaa. Operaattorin tehtävänä on tunnistaa asiakas ja tarkistaa, että asiakkaalla on lupa sanomaliikenteeseen Tullin kanssa.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta