Mitä ovat maahantuontiverot? Milloin niitä maksetaan?

Kun tuot tai tilaat tavaraa Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta, joudut yleensä maksamaan

 • tullia ja
 • arvonlisäveroa.

Tullilaskurissa voit arvioida, kuinka paljon maahantuontiveroja joudut tuomistasi tavaroista maksamaan.

Tietyistä tuotteista, esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteista, maksetaan myös valmisteveroja. Lisätietoa valmisteverotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta.

Tulli määräytyy yleensä tavaran tullinimikkeen ja tullausarvon perusteella. Tullausarvo on yleensä tavaran ostohinta + kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka. Postitse kuljetettujen lähetysten tullausarvoon on sisällytettävä määräpaikkaan saakka kannettavat postimaksut.

Tavaran maahantuonnista maksettavan arvonlisäveron veroperusteena on yleensä tullausarvo + kuljetus- ym. maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka tai, jos tullaushetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:ssa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka, kustannukset ko. paikkaan saakka + maahantuonnista tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ym. maksut. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen.

Arvonlisäveroa kannetaan yleensä 24 prosenttia

Arvonlisäveron määrä on yleensä 24 %. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi

 • elintarvikkeet (14 %)
 • kirjat ja taide-esineet (10 %) ja
 • vähintään kuukauden ajaksi tilatut aikakauslehdet (10 %).

Lue lisää:
Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjat
Esimerkkejä verojen laskemisesta

Kannettava tulli määräytyy tavaran tullinimikkeen perusteella

 • Kun lähetyksen sisältämien tavaroiden yhteisarvo ilman kuljetuskustannuksia on enintään 150 euroa, lähetys on poikkeuksia lukuun ottamatta tulliton.
 • Kannettavan tullin määrä riippuu siitä, mihin tullinimikkeeseen tavara luokitellaan.
 • Osa tavaroista on tullittomia suoraan tullinimikkeen perusteella.

Tulli on yleensä arvotulli, joka lasketaan prosenttimääränä tavaran tullausarvosta. Tullausarvo on yleensä tavaran hinta + kuljetus- ja vakuutuskustannukset EU:n rajalle saakka. Tulli voi olla myös paljoustulli, esimerkiksi euroa/kilo tai euroa/litra.

Varsinaisen tullin lisäksi voit joutua maksamaan ylimääräistä tuontitullia (lisätullia), esimerkiksi tietyistä tavaroista USA:sta, tai polkumyynti- tai tasoitustulleja sellaisista tavaroista, joiden tuonti haittaa EU-maiden omaa tuotantoa.

Lisätietoa löydät Taric-hakupalvelusta.

Huomioi nämä

Kannettava tulli voi olla täysimääräistä tullia alhaisempi tai jopa 0 %, jos tavara tuodaan suoraan esimerkiksi maasta, jonka kanssa EU:lla on voimassa oleva tullietuussopimus, kuten Norja, Sveitsi, Marokko tai Peru. Edellytyksenä on, että tuotteet ovat alkuperätuotteita.

Etuuden saadaksesi sinun on esitettävä Tullille määrämuotoinen alkuperätodistus tai -selvitys tullauksen yhteydessä. Saat alkuperäselvityksen myyjältä. Voimassaolevat etuustullien määrät ja todistusvaatimukset voit tarkistaa komission Taric-kyselyohjelmasta.

Turkista vapaasta liikkeestä A.TR.-tavaratodistuksella tuotavat tavarat ovat yleensä tullittomia tavaroiden alkuperästä riippumatta.

Huom. Esimerkiksi USA:lla, Thaimaalla, Malesialla, Kiinalla, Hongkongilla, Taiwanilla ja Uudella-Seelannilla ei ole tullietuussopimusta EU:n kanssa, joten näistä maista tilattavista tavaroista maksetaan aina täysimääräinen tulli.


 • Lähetys on arvonlisäveroton, jos sen sisältämien tavaroiden yhteisarvo ilman kuljetuskustannuksia on enintään 22 euroa. Tätä verottomuuden arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta tupakkatuotteisiin, alkoholiin, alkoholijuomiin eikä hajuvesiin.
 • Pienin kannettava arvonlisäveron määrä on 5 euroa. Yksityishenkilöille lähetettyjen alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden maahantuonnissa ei sovelleta tätä minimikantorajaa vaan arvonlisävero kannetaan, vaikka veron määrä jää alle 5 euron.
 • Viiden euron minimikantorajaa ei sovelleta myöskään näiden tuotteiden matkustajatuonnissa eikä silloin, kun kyse on Suomen ja EU:n ulkopuolisen maan tai alueen välisessä ammattimaisessa liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvan henkilön mukaan tuomista alkoholijuomista tai tupakkatuotteista.

Lue lisää: Esimerkkejä verojen laskemisesta


Lähetys on tulliton, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden kokonaisarvo on enintään 150 euroa. Tätä arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin, hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin.

Lue lisää: Lisätietoa tullliselvityksestä


Tullauksissa lähetyksen arvo ilmoitetaan siinä valuutassa, joka on kauppalaskulla tai tilausvahvistuksella ilmoitettu. Ostohinta muunnetaan euroiksi tullauspäivän mukaisen, Tullin vahvistaman valuutan muuntokurssin mukaan.

Tullauksissa käytettävät valuutan muuntokurssit


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta