Matkustajatuomiset

Kun saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta Kun saavut EU:n alueelta

Kun saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta

Saat tuoda henkilökohtaisissa matkatavaroissa verotta ja tullitta enintään tietyt määrät tuotteita arvo- ja määrärajoissa. Edellytyksenä on se, että tuonti ei ole kaupallista ja se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki edellytykset täyttyvät:

 1. tuonti on satunnaista
 2. tuontiin sisältyy yksinomaan matkustajan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön taikka lahjaksi tarkoitettuja tavaroita JA
 3. tavaroiden luonne ja määrä ovat sellaisia, ettei niitä voida pitää kaupallisiin tarkoituksiin tuotavina tavaroina.

Huomaa, että kaikki muu tuonti, joka ei täytä kohdissa kaikkia 1 - 3 mainittuja edellytyksiä katsotaan kaupalliseksi tuonniksi. Kaupallisesti tuoduista tavaroista on maksettava mahdolliset tullit ja verot.

Henkilökohtaisina matkatavaroina pidetään matkatavaroita, jotka matkustaja pystyy esittämään tullille Suomeen saapuessaan. Henkilökohtaisina pidetään myös matkatavaroita, jotka matkustaja voi esittää tullille vasta myöhemmin, jos matkustaja esittää selvityksen siitä, että kuljetuksesta vastaava yritys oli matkustajan lähtöhetkellä rekisteröinyt nämä tavarat mukana seuraaviksi matkatavaroiksi.

430 euron ja 300 euron arvorajat  

Voit tuoda määrällisesti rajoitettujen tuotteiden lisäksi verotta ja tullitta tuomisia enintään 430 euron arvosta, kun saavut ilmateitse tai meriteitse muulla kuin huvikäytössä olevalla vesi- ja ilma-aluksella.

 • Muun liikenteen (esimerkiksi auto, linja-auto, juna, huvikäytössä oleva ilma- tai vesialus) matkustajille enimmäisraja on 300 euroa.
 • Ilma- ja vesialuksen katsotaan olevan huvikäytössä, kun sen omistaja tai haltija käyttää sitä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisilla tarkoituksilla tarkoitetaan erityisesti vastiketta vastaan taikka viranomaistarkoituksiin tapahtuvaa tavaroiden tai henkilöiden kuljetusta tai palvelujen suorittamista.
 • Tuontioikeus on henkilökohtainen. Jos tuotavien tavaroiden arvo ylittää 300/430 euron arvorajan, yksittäisen tavaran arvoa ei voida jakaa verottomaan ja verolliseen osuuteen.
 • Edellä   tarkoitettuihin arvoihin ei sisällytetä seuraavien tavaroiden arvoa:
 • matkustajan väliaikaisesti tuomat henkilökohtaiset matkatavarat;
 • matkustajan väliaikaisen poisviennin jälkeen uudelleen tuomat henkilökohtaiset matkatavarat;
 • matkustajan henkilökohtaisesti tarvitsemat lääkkeet.

Esimerkki 1. Jos matkustaja tuo 500 euron arvoisen kameran, arvolisävero ja tulli kannetaan koko arvosta.

Esimerkki 2. Aviopuolisot eivät voi tuoda yhdessä arvonlisäverotta ja tullitta 500 euron arvoista kameraa.

 • Tuomisten arvona pidetään tavarasta maksettua hintaa.
 • Matkustajan on pystyttävä todistamaan tavaran hinta luotettavalla tavalla, esimerkiksi ostokuiteilla. Säilytä siis kuitit ostoksistasi.
 • Jos sinulla on hallussasi toiselle matkustajalle kuuluvia matkatavaroita tai tuomisia, kulje tullin läpi yhdessä tavaroiden omistajan kanssa.

Kun saavut EU:n alueelta

Voit tuoda matkustajatuomisia ilman arvorajoja.
Huomaa kuitenkin esimerkiksi alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja polttoaineisiin liittyvät rajoitukset.

Tutustu alkoholin ja tupakkatuotteiden matkustajatuontiohjeisiin.

Kaupalliseen tarkoitukseen tuoduista alkoholituotteista tai matkalta lähetetyistä alkoholeista pitää tehdä veroilmoitus Verohallinnolle, ja niistä on maksettava valmistevero.

Manner-Suomesta tai toisesta EU-jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta Manner-Suomeen, Ahvenanmaan kautta saapuva tai esimerkiksi Kanariansaarilta Suomeen saapuva matkustaja saa maahantuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta saapuva. Lue ohjeet kohdasta ”Kun saavut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta”.

Ahvenanmaa ja Kanariansaaret kuuluvat EU:n tullialueeseen mutta eivät veroalueeseen.

Huomioi nämä

 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan alkoholijuomia, ja alle 20-vuotiaat saavat tuoda maahan vain mietoja alkoholijuomia.
 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininestettä.


Jos teet ulkomailla ostoksia, jotka toimitetaan sinulle myöhemmin (esimerkiksi matto tai silmälasit), tavarat tullataan normaalisti ja niistä kannetaan maahantuontiverot kuten mistä tahansa verkkokauppaostoksesta.

Matkustajatuomiset voivat olla tullittomia ja verottomia vain, jos matkustaja tuo ne henkilökohtaisesti mukanaan.


Hotellihuoneeseen, lentokentille jne. unohtuneet tavarat on tulliselvitettävä normaalisti.

Kun voit luotettavasti osoittaa, että olet vienyt tavarat EU:n ulkopuolelle ja että tavarat ovat henkilökohtaisesti sinun, voit tullata ne palautustavarasäännösten mukaisesti.


Matkustajatuomisiin sovellettavaa lainsäädäntöä:

 • arvonlisäverolaki (1501/1993) 95 § - 95 d § 
 • laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) 18 §
 • neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009  16.11.2009 (Euroopan unionin virallinen lehti L324 10.12.2009) 41 artikla Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 • valmisteverotuslaki (495/2014) 72 §
 • valmisteverotuslaki (182/2010) 84-86 §, 87 § 2
 • valmisteverotuslaki (311/2016) 87 § 1
 • alkoholilaki 8.12.1994/1143
 • tupakkalaki 549/2016

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus