Other statistics

Exports by Products by Activity (CPA2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2017 (xlsx, 116 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 30.11.2017


Imports by Products by Activity (CPA2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2017 (xlsx, 131 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 30.11.2017


Exports by industries (TOL 2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 116 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Exports by industries (TOL 2008) in 2017 30.11.2017


Imports by industries (TOL 2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 114 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Imports by industries (TOL 2008) in 2017 30.11.2017


Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (BEC) 2017 (xlsx, 55 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 30.11.2017


Imports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (BEC) 2017 (xlsx, 61 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 30.11.2017


Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2017 (xlsx, 110 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2017 30.11.2017


Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2017 (xlsx, 106 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2017 30.11.2017


Other statistics from previous years

Years 2006 - 2016 >>

Contact us
Statistics service
weekdays from 9 am to 2.30 pm
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fpvgfvgngf

Keywords