Verolliset lahjat

Jos lahjan edellytykset täyttävän lähetyksen arvo on suurempi kuin 45 euroa tai muut tullittomuuden/verottomuuden enimmäismäärät ylittyvät, kannetaan tavaroista arvonlisävero, joka yleisimmin on 24 prosenttia. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja kirjojen arvonlisäverokannat ovat tätä pienemmät.  Lahjalähetyksen sisältämien savukkeiden, pikkusikareiden, sikareiden, piippu- ja savuketupakan, alkoholin tai alkoholijuoman maahantuonti on aina verollista tuotteiden arvosta tai määrästä riippumatta. Valmistevero ja maahantuonnin arvonlisävero kannetaan näistä tuotteista aina.

Tavaran alkuperämaan vaikutus arvorajan ylittävistä lahjoista kannettavaan tulliin

Tullietuussopimusten perusteella lahjalähetykselle, jonka arvo ylittää 45 euroa, voidaan myöntää tullietuuskohtelu eli tullittomuus tai alennettu tulli ilman kirjallista alkuperäselvitystä.

Edellytyksenä on, että

  • tuote kuuluu sopimuksen tuotekatteeseen
  • lahjan alkuperämaaksi ilmoitetaan kysymykseen tuleva sopimusmaa eikä tätä ilmoitusta ole syytä epäillä vääräksi
  • lahjan arvo ei ylitä sopimuksessa määriteltyä arvorajaa ja
  • lahja on lähetetty kysymyksessä olevasta sopimusmaasta suoraan EU:hun.

Tällaisia sopimusmaita ovat esimerkiksi Norja, Islanti, Sveitsi, Länsi-Balkanin maat, Välimeren maat, Meksiko, Chile, Korea, Etelä-Afrikka sekä kehitysmaat (GSP-maat). GSP-kohtelu voi merkitä tullittomuuden sijasta myös vain alennettua tullia. Eräistä GSP-maista peräisin olevat tietyt tuotteet eivät saa lainkaan etuuskohtelua.

Tullietuuskohtelu voidaan myöntää ilman kirjallista alkuperäselvitystä silloin, kun näiden lahjaksi saatavien tuotteiden arvo on enintään 500 euroa. Syyriasta peräisin olevien lahjojen arvoraja on 180 euroa.

Etuuskohtelu koskee vain tullia, joten lahjalähetyksestä on maksettava arvonlisävero ja muut mahdolliset verot.

Turkista postitse EU:iin lähetettäville teollisuustuotteille voidaan myöntää tulliton kohtelu ilman lähetyksen arvoon liittyviä rajoituksia. Lähetettävän tuotteen ei tarvitse olla peräisin Turkista. Tullittomuuden myöntämisen ehtona on se, että tuote on lähetetty Turkista vapaasta liikkeestä. Turkista lahjana lähetettävien maataloustuotteiden tulee olla alkuperältään turkkilaisia. Turkkilaisiin maataloustuotteisiin sovelletaan lisäksi 500 euron arvorajaa.

Siirry tuonti-ilmoituspalveluun

                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback