Lahjalähetykset ulkomailta

Yksityishenkilö voi lähettää ulkomailta Suomeen toiselle yksityishenkilölle tavaroita lahjaksi eli muuna kuin kaupallisena lähetyksenä. Vastaanottaja ei siis maksa tavaroista rahallista tai muuta korvausta. Huomioithan, että lahjalähetyksen vastaanottajalla tulee olla selvitys lahjasta ja sen arvosta Tullia varten. Lahjan lähettäjältä onkin syytä pyytää kirjallinen selvitys lähetyksen arvosta ennen tulliselvityksen aloittamista tai yhteydenottoa Tulliin.

Tullittoman ja verottoman lahjan edellytykset

 • yksityishenkilö lähettää toiselle yksityishenkilölle lähetyksen ilman minkäänlaista maksua
 • lähetykset ovat satunnaisia
 • lähetykset sisältävät yksinomaan sellaisia tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien henkilökohtaiseen tai heidän perheittensä käyttöön
 • tavarat eivät saa ilmentää luonteeltaan tai määrältään mitään kaupallista tarkoitusta

Huomaa, että:
- tavara, joka on tilattu ja maksettu internetissä toiselle henkilölle lähetettäväksi, ei ole tässä tarkoitettu lahja.
- yrityksen lähettämät esimerkiksi palkinnot, lahjat ja liikelahjat ovat verollisia.
- yrityksen tilaamat lahjat asiakkaille tai henkilökunnalle ovat verollisia.
- lainsäädännössä ei ole tulli- ja veroetuuksia huomattavan merkkipäivän johdosta annettaville lahjoille.

Lahjalähetykset

EU:n tulli- ja veroalueelta EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Ahvenanmaa

Lahjat EU:n tulli- ja veroalueelta

Yksityishenkilönä voi vastaanottaa EU:n veroalueelta yksityishenkilön sinulle lähettämiä lahjoja suoraan kotiin ilman tulliselvitystä. Muualla EU:n veroalueella valmistetuista tavaroista tai muualle EU:n veroalueelle tullatuista tavaroista ei maahantuonnin arvonlisäveroa Suomessa kanneta. Lähetyksistä ei myöskään kanneta tullia. Jos saat lahjaksi alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, lue niitä koskevat ohjeet täältä:

Lahjat EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta tulevilla lahjalähetyksillä 45 euron arvoraja

EU:n ulkopuolelta vastaanotetusta lahjalähetyksestä ei yleensä tarvitse maksaa veroja (tullia, arvonlisäveroa ja valmisteveroa), jos

 • lähetykseen ei liity minkäänlaista maksua tai kaupallista tarkoitusta
 • lähetykset ovat luonteeltaan tilapäisiä, eivätkä toistuvia
 • lähetykset sisältävät tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajan henkilökohtaiseen tai hänen perheensä käyttöön.
 • lahjalähetyksen arvo ei ylitä 45 euroa.

Muuta huomioon otettavaa, jos lahjalähetys tulee EU:n ulkopuolelta

45 euron arvorajan lisäksi alkoholin ja alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden lahjalähetysten tullittomuudelle on myös määrällisiä rajoituksia.

Lisäksi on otettava huomioon lahjojen arvoa ja tiettyjen tuotteiden määrää koskevat tullittomuuden ja verottomuuden enimmäisrajat. Katso tarkemmat tiedot alla olevista vaihtoehdoista.

Tupakkatuotteet Alkoholijuomat Hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet Elintarvikkeet Kahvi ja tee Häälahja

Tupakkatuotteet

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa niiden arvosta tai määrästä riippumatta.

Tullitta saat kuitenkin vastaanottaa lahjana alla luetellut määrät tupakkatuotteita edellyttäen, että 45 euron arvoraja ei ylity.

Tupakkatuotteiden tullittomuuden ylärajat

 • 50 savuketta TAI
 • 25 pikkusikaria (sikaria, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta) TAI
 • 10 sikaria TAI
 • 50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.

Jos saat lahjaksi tupakkatuotteita, ne on aina tulliselvitettävä.

Kuinka tulliselvitän lahjan?

Nuuskan kaikenlainen vastaanottaminen, myös lahjana, on kiellettyä.

Alkoholijuomat

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää alkoholia tai alkoholijuomia niiden arvosta tai määrästä riippumatta.

Alkoholijuomien tullittomuuden ylärajat

 • 1 litra tislattuja juomia ja alkoholipitoisia juomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia

TAI

 • 1 litra tislattuja juomia, alkoholipitoisia juomia ja viini- tai alkoholipohjaisia aperitiiveja, taffiaa, sakea, väkeviä viinejä tai vastaavia juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinejä tai suhteellinen valikoima näitä tuotteita JA
 • 2 litraa kuohumattomia viinejä eli puna-, valko- ja roséviinejä.

Alkoholijuoma on nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Yksityishenkilö ei saa vastaanottaa ulkomailta lahjalähetyksenä väkiviinaa, jota on yli 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä alkoholipitoinen aine sen käyttö- ja pakkaustavasta sekä päällysmerkinnöistä riippumatta.

Jos saat lahjaksi alkoholijuomia, ne on aina tulliselvitettävä.

Kuinka tulliselvitän lahjan?

Hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet

Tullitta saat vastaanottaa lahjana hajuvesiä ja eau de toilette -tuotteita edellyttäen, että 45 euron arvoraja ei ylity.

Hajuvesien tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden ylärajat

 • 50 grammaa hajuvettä TAI
 • 0,25 litraa eau de toilette -tuotteita.

Kuinka tulliselvitän lahjan?

Verollinen lahja

 

Elintarvikkeet

EU:n ulkopuolelta vastaanotettujen, elintarvikkeita sisältävien lahjalähetysten tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, ettei 45 euron arvoraja ylity.

Elintarvikkeiden tuontia on rajoitettu eläintautien leviämisen riskin vuoksi. Samat tuontirajoitukset koskevat sekä matkustajan mukanaan tuomia että lahjalähetyksenä vastaanotettavia tai netistä tilattuja elintarvikkeita.

Pääsääntö on, että EU:n ulkopuolisista maista et saa tuoda tai vastaanottaa esimerkiksi lihaa, lihatuotteita, maitoa tai maitotuotteita. Kalastustuotteita voit tuoda tai vastaanottaa korkeintaan 20 kg (tai yhden suolistetun kalan).

Lahjana saat kuitenkin vastaanottaa esimerkiksi

 • suklaata
 • makeisia
 • keksejä
 • leipää ja
 • kakkuja,

jos tuotteita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä.

Lue lisää: Elintarvikkeet

Kahvi ja tee ja niiden esanssit ja uutteet

Tullittomuutta ja verottomuutta sovelletaan enintään 45 euron arvoon lähetystä kohti.

Lahjalähetykseen sisältyvät kahvi ja tee ja niiden esanssit ja uutteet ovat arvonlisäverottomia vain seuraaviin määriin asti:

 • enintään 500 grammaa kahvia TAI 200 grammaa kahviuutetta ja -esanssia
 • enintään 100 grammaa teetä TAI 40 grammaa teeuutetta ja -esanssia.

Verollinen lahja

Häälahja

Vastaanotettavien häälahjalähetysten tulli- ja verokohtelu on sama kuin muidenkin lahjalähetysten, seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Kun muutat vakituisen asuinpaikkasi avioliiton solmimisen vuoksi EU:n ulkopuolelta (ns. kolmannesta maasta) EU:n tullialueelle, voit vastaanottaa tullitta häälahjoja henkilöiltä, joiden pysyvä asuinpaikka on EU:n tullialueen ulkopuolella.

Kunkin tullittomaksi hyväksyttävän häälahjan arvo saa olla enintään 1 000 euroa. Lisäksi tällaisia häälahjoja koskevat seuraavat tullittomuuden edellytykset ja rajoitukset

 • tullittomuus ei koske tupakkaa eikä tupakka- tai alkoholituotteita
 • lahjan vastaanottaja on asunut yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta EU:n  tulli- ja veroalueen ulkopuolella ennen muuttoaan EU:n tulli- ja veroalueelle
 • lahjan vastaanottaja esittää avioliittotodistuksen tulliselvityksen yhteydessä
 • lahjoja ei saa kahteentoista kuukauteen luovuttaa vastikkeellisesti eikä vastikkeetta maksamatta niistä tullia ja arvonlisäveroa
 • poikkeustapauksia lukuun ottamatta tullittomuus myönnetään vain tavaroille, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton ennakoitua solmimispäivää (edellyttää Tullin myöntämää poikkeusluvan esittämistä tulliselvityksen yhteydessä sekä vakuuden asettamista) ja viimeistään neljä kuukautta avioliiton solmimispäivän jälkeen (edellyttää Tullin myöntämää poikkeusluvan esittämistä tulliselvityksen yhteydessä)
 • tullittomaksi hyväksyttyjä tavaroita koskee 12 kuukauden luovutusrajoitus.

Näiden tullittomien häälahjojen maahantuonti on arvonlisäverotonta.

Häälahjaksi saatua autoa tai moottoripyörää ei voida ottaa käyttöön tai rekisteröidä Suomessa ennenkuin siitä on maksettu autovero.

Luovutusrajoitus

Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tullittomiksi katsotut tavarat on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta ilmoittamatta etukäteen Tullille.

Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen määräajan päättymistä johtaa kyseisten tavaroiden tuontitullien soveltamiseen lainaus-, panttaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan sekä Tullin kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

Verollinen lahja

EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta

On alueita, jotka kuuluvat EU:n tullialueeseen, mutta eivät EU:n veroalueeseen. Näitä alueita ovat esimerkiksi Kanariansaaret ja Kanaalisaaret (mm. Jersey). Näiltä alueilta Suomeen toimitettavat lahjat ovat verollisia, jos lahjan arvo ylittää 45 €.

Hajuvesien, eau de toilette -tuotteiden, kahvin ja teen verottomuuteen liittyy myös määrällisiä rajoituksia.

Arvonlisävero ja valmistevero kannetaan aina kun lahjalähetys sisältää savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa, alkoholia tai alkoholijuomia.

EU:n tullialueelta, mutta veroalueen ulkopuolelta toimitettavat verolliset lahjat tullataan, ja niistä kannetaan arvonlisävero, kuten verkkokauppaostoksista. 

Miten tulliselvitän lahjan?

Mikä on lahjan edellytys?

 

 

 

Ahvenanmaan maakunta

Ahvenanmaa maakunta kuuluu EU:n tullialueeseen mutta ei sen veroalueeseen. Maahantuonnissa Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen ja päinvastoin sekä toisesta EU-jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan ei kanneta tullia unionitavaroista. Sen sijaan valmistevero ja arvonlisävero voivat tulla kannettaviksi.

Toisesta EU-jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan lähetettyjen lahjojen arvonlisäverottomuuteen sovelletaan samoja verottomuuden edellytyksiä kuin EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolisista maista saapuviin lahjalähetyksiin. Näitä samoja verottomuuden edellytyksiä sovelletaan myös Manner-Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan ja Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen saapuviin lahjalähetyksiin, kuten myös lahjalähetysten maahantuontiin EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Suomeen.

Lahjalähetyksen sisältämien savukkeiden, pikkusikareiden, sikareiden, piippu- ja savuketupakan, alkoholin tai alkoholijuoman maahantuonti on kuitenkin aina verollista tuotteiden arvosta tai määrästä riippumatta. Näiden tuotteiden maahantuonnista kannetaan valmistevero ja maahantuonnin arvonlisävero aina.

Points to consider

Jos lahjan arvo on  enintään 45 euroa, voit myös lähettää vapautuspyynnön Tulliin. Lähetä paketin vapauttamista varten

 • tilausvahvistus tai selvitys lahjasta ja sen arvosta
 • lähetyksen saapumistunnus ja yhteystietosi
 • sähköpostitse osoitteeseen lentoposti(at)tulli.fi. Tulli vapauttaa lähetyksen Postin kuljetettavaksi sinulle, jos kaikki lahjan edellytykset täyttyvät. Muuassa tapauksessa Tulli ottaa sinuun yhteyttä. Postin lähetyseuranta

Voit tulliselvittää lähetyksesi Tuonti-ilmoituspalvelussa, vaikka sen arvo olisi enintään 45 euroa. Maahantuontiveroja sinun ei tarvitse maksaa, jos kyseessä on tulliton ja veroton lahja.

Lue lisää: Lahjan tulliselvitys


If you receive a gift you have to ask the sender to clarify what the gift is and how much it is worth, so that Customs can define whether it is a gift that can be released without being cleared by Customs.

Gifts worth more than 45 euros are to be cleared by Customs and the usual import taxes are to be paid as for any other online purchase. 

Read more: Receiving gifts

Go to the Import Declaration Service                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback