Moving to Finland from elsewhere in the EU

Moving from the customs and tax territory of the EU Muutan EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Ahvenanmaa

Moving from the customs and tax territory of the EU

If you are moving to Finland from another location in the customs and tax territory of the EU, you do not need to lodge any declarations with Finnish Customs.

However, you should note any possible import restrictions.

Customs declarations need to be lodged on alcoholic beverages and tobacco products.

Valitse vielä mikä oli asuinpaikkasi ennen muuttoa:

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:ssa Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:ssa

Vakituinen asuinpaikkani on ollut vähintään 12 kk EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella

Tuotaessa muuttotavaroita EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta tuonti on samoilla edellytyksillä arvonlisäveroton, kuin se olisi tulliton tuotaessa muuttotavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta.

Kun muutat Suomeen EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, sinun on tulliselvitettävä muuttotavarasi.  

Saat tuoda muuttotavarat Suomeen arvonlisäverottomasti, jos vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi ja käytössäsi vähintään 6 kuukautta.

Saat tuoda henkilökohtaisen omaisuutesi verottomasti EU:n veroalueen ulkopuolelta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.
 • Henkilökohtainen omaisuus on ollut hallinnassasi edellä mainitussa vakituisessa asuinpaikassasi vähintään 6 kk ennen Suomeen lähtöä. Lisäksi kestokulutustavarat, kuten esim. ajoneuvo, tietokone, televisio ja huonekalut, ovat olleet sinun tai kotitaloutesi käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan kyseisessä vakituisessa asuinpaikassasi. Kuuden kuukauden käyttöedellytys ei koske vähäarvoisia, ns. kulutustavaroita.
 • Henkilökohtainen omaisuus on tarkoitettu Suomessa olevassa vakituisessa asuinpaikassa samaan käyttöön, jossa ne olivat edellisessä asuinpaikassa.
 • Verottomuus myönnetään vain muuttotavaroille, jotka tullataan 12 kuukauden kuluessa muutosta.

Muuttotavaran verottomuutta ei sovelleta esimerkiksi alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin. Jos muuttotavaroissasi on alkoholijuomia tai tupakkatuotteita, lue ohjeet:

Tulli arvioi tullaushetkellä esitetyn näytön perusteella täyttyvätkö muuttotavaraverottomuuden edellytykset. Tulli voi erityisistä syistä myöntää poikkeuslupia määräaikoihin. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti etukäteen. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa ota yhteyttä tullineuvontaan hyvissä ajoin ennen muuttotavaroiden tuontia.

Maahantuonnista maksettavasta arvonlisäverosta voi hakea kirjallista ennakkoratkaisua.

Muuttotavarat on tulliselvitettävä

Muuttotavaroista ja muuttotavarana tuotavista ajoneuvoista on tehtävä tulli-ilmoitus tuontipaikan tulliviranomaisille, kun tavarat saapuvat Suomeen. Voit tulliselvittää muuttotavarasi itse tai käyttää edustajaa, yleensä huolintayritystä. Huomaa, että et voi tulliselvittää muuttotavaroita Tuonti-ilmoituspalvelussa.

Voit tuoda tavaroita useissa erissä. Huomaa, että muuttotavaroille voidaan myöntää verottomuus, jos ne tulliselvitetään vuoden kuluessa Suomeen muutosta. Eritystapauksissa voit hakea poikkeuslupaa edellä mainittuun vuoden määräaikaan.

Kuinka tulliselvitys tehdään?

Tulliselvityksen yhteydessä muuttotavaroista annetaan:

 • tulli-ilmoitus (SAD-lomake)
 • lomake 45s (vakuutus muuttotavaroina maahan tuotujen tavaroiden tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksistä)
 • luettelo muuttotavaroista yleisellä tasolla (esim. 20 kg vaatteita, sänky, astioita jne.)
 • asiakirjat, joiden perusteella verottomuuden edellytykset voidaan todeta. Usein työtodistus tai muu osoitus ulkomailla asumisesta on riittävä.
 • mahdolliset luvat, esimerkiksi, jos olet hakenut muuttotavaroiden ennakkotuontilupaa tai jos muuttotavaroissasi on esimerkiksi aseita, joille olet hakenut tuontiluvan.
 • Jos mukana on tuontirajoitusten alaisia tavaroita tai muita muuttotavaroita, jotka eivät ole tullittomia eivätkä verottomia muuttotavaroita, esimerkiksi alkoholit, ne pitää kuitenkin ilmoittaa omilla tullinimikkeillään.
 • Tulli voi pyytää myös muita asiakirjoja ja selvityksiä.

Muuttotavaroiden veroton tuonti etukäteen

Jos haluat tuoda muuttotavaroita ennen omaa muuttoasi Suomeen, sinun on haettava Tullilta ennakkotuontilupaa. Katso lisätietoja: Muuttotavaroiden tuonti ennen muuttoa

Vakituinen asuinpaikkani on ollut alle 12 kk EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella

Kun muutat Suomeen EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, sinun on tulliselvitettävä muuttotavarasi. 

Voit tehdä tulliselvityksen itse tai käyttää edustajaa, esimerkiksi huolintayritystä. Tee tulliselvitys siinä tullissa, johon / jonka alueelle muuttotavarasi Suomessa saapuvat.

Tuotaessa muuttotavaroita EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta tuonti on samoilla edellytyksillä arvonlisäveroton, kuin se olisi tulliton tuotaessa muuttotavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta.

EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta ostamiasi muuttotavaroita voit tuoda verottomasti vain, jos

 • olet asunut vakituisesti ko. alueella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja
 • muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi, ja jos kyse on muista kuin kulutustavaroista, käytössäsi vakituisessa asuinpaikassasi vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona vakituinen asuinpaikkasi on lakannut olemasta kyseisessä asuinpaikassasi.
 • Lisäksi edellytyksenä on, että tavarat on tarkoitettu Suomessa samaan käyttöön, jossa ne olivat edellä mainitussa asuinpaikassasi.

Muuttotavaran verottomuutta ei sovelleta esimerkiksi alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin. Lue lisää:

Voit hakea poikkeuslupaa muuttotavaroiden arvonlisäverottomaan tuontiin

Jos tarkoituksesi oli asua EU:n tullialueella mutta veroalueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, mutta Suomeen muutto aikaistuu syistä, joihin itse et ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät voineet olla ennakoitavissa, sinulla on mahdollisuus hakea kirjallisesti poikkeuslupaa muuttotavaroidesi arvonlisäverottomaan tuontiin Tullin lupakeskuksesta.

 • Jos Tulli on myöntänyt poikkeusluvan, verottomuuden saaminen edellyttää luvan esittämistä Tullille tavaroiden tulliselvityksessä.
 • Jos kyseistä lupaa ei myönnetä eli vakituisessa asuinpaikassa hankkimillesi muuttotavaroille ei voida myöntää verottomuutta muuttotavaroina, on mahdollista, että voit kuitenkin tuoda nämä matkustajatuomisina, jos verottomuuden rajat ja edellytykset sen sallivat.

Palautustavarat

Tavarat, jotka olet ostanut Suomesta arvonlisäverollisena ja vienyt mukanasi muuttaessasi EU:n tullialueelle mutta veroalueen ulkopuolelle, voidaan niitä takaisin tuodessasi käsitellä Tullissa ns. palautustavaroina, jolloin niistä ei kanneta tuonnin arvonlisäveroa. Edellytyksenä on, että tavarat tuodaan takaisin kolmen vuoden kuluessa viennistä, ja olet antanut niistä Tullille vienti-ilmoituksen, kun veit ne Suomesta.

Mitä tulliselvitykseen tarvitaan?

 • tulli-ilmoitus (SAD-lomake)
 • lomake 348s (selvitys palautustavaroista)
 • tavaraluettelo muuttotavaroista yleisellä tasolla (esim. 20 kg vaatteita, sänky, astioita jne.)
 • selvitys vienti-ilmoituksesta (yleensä poistumisvahvistettu luovutuspäätös muuttotavaroiden vientiselvityksestä)
 • Tulli voi pyytää myös muita asiakirjoja tai selvitystä.

Tulli-ilmoituksen täyttöohjeita

Käytä tulli-ilmoituksessa näitä koodeja, kun muuttotavaroista on annettu Tullille vienti-ilmoitus: 

 • menettelykoodi 4010
 • kansallinen koodi
  • 7RA palautustavarat, maahantuonti verotonta (arvonlisäverolaki 94.1 § 18 kohta)
 • kauppatapahtuma 21
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero, asiakirjan pvm
 • selvitys palautustavarasta (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa).

Ahvenanmaa

Muuttotavaroiden tuonnissa EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Ahvenanmaalle sekä tuonnissa Manner-Suomesta Ahvenanmaalle sovelletaan tullittomuusasetusta ja Suomen arvonlisäverolakia. Niiden nojalla voidaan muuttajan henkilökohtaiselle omaisuudelle eli hänen muuttotavaroilleen myöntää tuontitullittomuus ja vapautus tuonnin arvonlisäverosta, jos edellytykset täyttyvät.

Vapautus tuonnin arvonlisäverosta on sidoksissa tullittomuuteen, ts. tullittomuusasetuksen nojalla tullittomien muuttotavaroiden maahantuonti on arvonlisäverotonta. Edellytykset ovat samat kuin muutettaessa EU:n tulli ja veroalueen ulkopuolelta.

Muuttajan tulee antaa tulli-ilmoituksen liitteenä vakuutus, että muuttotavaroina maahan tuodut tavarat täyttävät tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset (tullilomake 45s).

Kun muutat Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen, ota tarvittaessa yhteyttä Maarianhaminan tulliin ohjeiden saamiseksi.

Points to consider

A person transferring their permanent place of residence to Finland can be granted exemption from tax if their permanent place of residence has been inside the EU customs territory, but outside the EU tax territory, for an uninterrupted minimum period of 12 months.

In justified special cases, Customs may, upon application, grant exemption from customs duties if the time limit of 12 months is not met, even when the intention of the person moving to Finland has been to live inside the EU customs territory, but outside the EU tax territory, for at least 12 months. The authorisation has to be presented in connection with the customs clearance of removal goods.


You should ensure that all necessary time limits are complied with so that your removal goods can be exempt from tax.

For example: The time limit of one year is met when the permanent place of residence of the person moving to Finland has been inside the EU customs territory, but outside the EU tax territory, continuously between 1 January 2016 and 31 December 2016. Travel times are not included in this period.

Likewise, the time limit of six months is met when the goods have been in the possession of the person moving to Finland, and when durable consumer goods have been used by that person at a permanent place of residence inside the EU customs territory, but outside the EU tax territory, between 1 January 2016 and 30 June 2016.


The following is regarded as personal property:

 • household effects
 • bicycles and motorcycles, motor vehicles and trailers meant for private use, caravans, leisure boats and private aircraft
 • household provisions appropriate to normal requirements
 • household pets and saddle horses, as well as
 • portable instruments required by the person concerned for the practice of the applied or liberal arts.


 


The requirement for removal goods to be exempt from tax is for the person moving to start permanently residing in Finland.

Goods sent to a holiday home or a secondary home in Finland are not exempt from tax if the person moving does not set up permanent residence in Finland.


You can apply for special authorisation concerning your move and your goods from the Customs Authorisation Centre if, for unforeseeable reasons beyond your control, your move is to take place earlier than originally intended. If Customs has granted you special authorisation, you need to present it to Customs upon the customs clearance of your goods in order to qualify for tax exemption.

You can also apply for special authorisation in the following circumstances:

 • the removal goods have in been in the possession and use of the person moving for less than six months
 • the requirements on permanent residence and the possession and use of the removal goods are met, but the removal goods have not been brought to Finland within 12 months of the move.

Send your application to the Customs Authorisation Centre: Contact information

Read more about applying for special authorisation.


Removal goods brought to Finland as exempt from tax cannot be handed over to another party before at least 12 months have passed from their clearance through Customs. During that time, removal goods cannot be for example sold, lent, given as security, hired out or given as presents to another party.

 • Value added tax is collected if the goods are lent, given as security, hired out or otherwise transferred before the expiry of 12-month time limit. This concerns e.g. the transfer of a vehicle that has been in a road accident to an insurance company.
 • If goods that have been brought to Finland as exempt from tax are transferred in less than 12 months of their import, you are obliged to pay import VAT on the goods. Already before the goods are transferred, Customs must be notified about the transfer by e-mail to yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi.
 • Please note that Customs does not grant exceptions to prohibitions of transfer.

Tax exemption on removal goods is not granted for the following items:

 • Alcohol products
 • Tobacco and tobacco products
 • Commercial means of transport
 • Objects meant for professional use other than tools required for the practice of technical or free professions.

If your removal goods include these objects, they must be cleared through Customs and import VAT must be paid on them. For alcohol and tobacco products, excise duties must also be paid.                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback