Saavun Suomeen opiskelemaan

Suomeen saapuvan opiskelijan tuomat tavarat

Jos saavut Euroopan tullialueen ulkopuolelta opiskelemaan Suomeen, voit tuoda mukanasi omia tavaroitasi tullitta. Opiskelijalla tarkoitetaan myös oppilasta, ja opiskelulla myös koulunkäyntiä.

Tavarasi ovat tullittomia, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:  

  • Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa sijaitsevaan oppilaitokseen kokopäiväistä opiskelua varten.
  • Tavarat kuuluvat sinulle ja tulevat sinun käyttöösi opintojen aikana.
  • Tavarat ovat käytettyjä tavaroita, kuten tarvitsemiasi opiskelutarvikkeita, esimerkiksi tietokone.
  • Tavarat ovat tavanomaisia henkilökohtaisia tavaroitasi, huonekaluja tai muuta irtainta tavaraa.

Tullittomia ovat myös vaatetavarat, joita ovat vaatteiden lisäksi liinavaatteet. Vaatteet voivat olla myös uusia, vaikka muiden tavaroiden pitää olla käytettyjä.

Voit vastaanottaa yllä mainittuja tavaroita muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Jos tuot tavaroita muuhun kuin omaan käyttöösi, niistä on maksettava verot. Tarvittaessa tulli arvioi tuotavien tavaroiden määrän ja lajin perusteella sen, tuodaanko tavarat omaan käyttöön.

Esitä tullille oleskelulupa tullittomuuden vahvistamiseksi

Tulliselvityksen yhteydessä sinun pitää esittää tullille oleskelulupa, johon on merkitty oleskelun peruste. Oleskelulupa voi olla erillinen todistus tai merkintä passissa.

Jos sinulla ei ole oleskelulupaa, voit todistaa opiskelijastatuksen oppilaitoksen antamalla todistuksella opiskelijaksi hyväksymisestä.

Verkkokauppaostokset verotetaan normaalisti

Jos teet ostoksia verkkokaupasta, niihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muidenkin yksityishenkilöiden verkkokauppaostoksiin.

Verkkokauppaostokset on tulliselvitettävä ja niistä on maksettava mahdolliset maahantuontiverot. Maahantuontiverot on maksettava, vaikka oleskelusi Suomessa olisi väliaikaista.

Points to consider

Lahjalähetykset voivat olla verollisia, ja ne pitää usein tulliselvittää. Lue lisää lahjalähetyksistä ja lahjojen tulliselvityksestä.


Jos tuot mukanasi kuljetusvälineen opiskelusi ajaksi, tutustu verohallinnon ohjeisiin vero.fi.


EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta saapuvan opiskelijan tavaroiden tullittomuuden edellytykset ovat samat kuin EU:n ulkopuolelta saapuva opiskelijan. Kun edellytykset täyttyvät, ei opiskelijan tavaroista kanneta arvonlisäveroa.


Opiskelijoiden tavaroiden tuonnit Ahvenanmaalle Manner-Suomesta sekä Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ovat verottomia, kuten EU:n ulkopuolelta saapuvan opiskelijan tavaroiden tuonnit, jos vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Lisätietoja opiskelijan tuomien tavaroiden arvonlisäverotuksesta tuonnissa Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta Manner-Suomeen:

  • Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn
  • tfn 0295 5200 (växel), 0295 52 333
  • e-post: atp.skattegrans(at)tulli.fi.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16. päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta, 21–22 artiklat

Arvonlisäverolaki (1501/1993) 94.1 § 12 kohta ja 94.2 §

Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) 18 §


                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback