Mitä väliaikaisessa varastossa saa tehdä?

Väliaikaisesti varastoituja tavaroita voidaan käsitellä ainoastaan niiden kunnon säilyttämiseksi. Tavaroiden ulkonäkö tai tekniset ominaisuudet eivät kuitenkaan saa käsittelyn seurauksena muuttua.

Tavaran käsittely ja tarkastaminen väliaikaisessa varastossa

Varastonpitäjällä tai tavaranhaltijalla voi olla tarve tarkastaa vastaanottamansa tavarat avaamalla laatikot tavarankuvauksen ja paljouden toteamiseksi. Joissakin tilanteissa tavarasta halutaan ottaa näytteitä tuontitullausta varten. Jos varastonpitäjä tai tavaranhaltija haluaa tarkastaa tavaraa tai ottaa siitä näytteitä, hänen pitää ottaa yhteyttä tulliin.

Tavaranhaltijan tai varastonpitäjän pyynnöstä tulli voi antaa luvan tavaroiden tarkastamiseen tai näytteenottoon henkilölle, joka asettaa tavarat tullimenettelyyn. Tavaroiden tarkastuksen ja näytteenoton pitää tapahtua tullin valvonnassa ja määräämillä ehdoilla.

Points to consider

Pyyntö tavaran tarkastamisesta voidaan lähettää sähköpostitse varaston operatiivista toimintaa valvovaan tai lähimpään tulliin. Pyynnössä ilmoitetaan vähintään seuraavat tiedot:

  • hakijan yhteystiedot (tavaranhaltija tai varastonpitäjä)
  • tavaroiden sijaintipaikka
  • tavarankuvaus ja paljous
  • edeltävän ilmoituksen tai menettelyn tiedot
  • tarvittaessa kuljetukseen liittyvät, esimerkiksi kuljetusvälineen tiedot.

Tulli vastaa asiakkaan pyyntöön kirjallisesti ja sopii tarkastuksen yksityiskohdista. Varastonpitäjä liittää pyynnön, tullin vastauksen ja tehdyistä toimenpiteistä laatimansa selvityksen väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Mahdolliset kirjanpidon korjaukset hyväksytetään tullilla.


Tavaran tarkastusta pyytänyt yritys vastaa tarkastuksesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista. Jos tavarantarkastus tai toimenpide edellyttää tullin paikalla oloa, tarkastuksen tehnyt tulli voi kantaa toimenpiteestä suoritemaksun.Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback