Varastoinnin ilmoitukset ja kirjanpito

Koska olet vastuussa tavarasta varastoinnin ajan, varmista, että sinulla on tavarasta riittävät tiedot. Erityisesti tavarankuvaus ja paljous ovat varastonpitäjälle tärkeitä tietoja.

Tarvitset tavarankuvauksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Joudut kirjaamaan tavarat kirjanpitoon ja tarvittaessa antamaan tulli-ilmoituksen jollakin näistä kielistä, vaikka tavarat tulisivat lähtömaassa hyväksytyllä, esimerkiksi flaamiksi tai bulgarian kielellä täytetyllä passituksella. Muista tämä asia sopimuksia tehdessäsi. Varastonpitäjänä teet myös Tullille ilmoituksia varastoinnista. Tarkista ilmoitusten tietosisältövaatimukset.

Miten annan tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset?

Tullivarastoinnin ilmoitukset on annettava SAD-lomakkeella, joka lähetetään Tullin toimipisteeseen käsiteltäväksi. Jos varaston sijaintipaikkakunnalla ei ole Tullin palvelupistettä, paperit voi useimmiten lähettää skannattuina sähköpostitse Tullille.

Jos tarvitset lomakkeita satunnaisesti, voit tulostaa niitä Tullin sivuilta: Lomakkeet. Kun käytät vakiomuotoista tulli-ilmoitusta, saat annettua tavaroista kaikki vaadittavat tiedot heti. Tulli-ilmoitus ja sen täyttöohje

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen voi tehdä myös muulla tavoin, jolloin siihen täytyy saada Tullin lupakeskuksen lupa.

  • Jos haluat käyttää tulli-ilmoituksena jotain muuta asiakirjaa kuin SAD-lomaketta, esimerkiksi rahtikirjaa, asiakirjassa on oltava samat tiedot kuin SAD-lomakkeella.
  • Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvalla tavaran menettelyyn asettaminen tapahtuu kirjanpitomerkinnällä, joka korvaa dokumenttimuotoisen tulli-ilmoituksen. Tästä on aiemmin käytetty nimitystä ”kotitullaus”.

Tavaran luovutus varastosta tapahtuu pääosin sähköisillä ilmoituksilla.

Millä ilmoituksella voin ottaa tavarat väliaikaiseen varastoon varastoitavaksi?

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena toimii se asiakirja tai ilmoitus, jolla tavara on tullut Suomeen. Tavarat laitetaan väliaikaiseen varastoon siis yleisilmoituksella tai tulli-ilmoituksella.

Kuljetusyhtiö antaa yleisilmoituksen Tullille sähköisesti, esimerkiksi lentomanifestin, laivamanifestin tai rautatierahtikirjan tietojen pohjalta. Yleisilmoituksen jälkeen rahdinkuljettaja esittää tavarat Tullille esittämisilmoituksella. Yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen voi antaa myös kuljetusliikkeen edustaja.

Varastonpitäjänä tarvitset yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen tiedot ja viitenumeron, jotta voit antaa Tullille purkaustuloksen varastoon vastaanotetuista tavaroista. Halutessasi voit pyytää Tullilta purkaustulosolettaman lähettämällä Tullille vastaanottoilmoituksen.

Tavarat voi ottaa varastoon vastaan myös tulli-ilmoituksella, jolla tavarat saapuvat. Ilmoitus voi olla esimerkiksi T1-passitus tai TIR-carnet. Huolehdi tällöin, että tavarat on ennen varastoon purkua esitetty Tullille ja että passitukselle on haettu purkauslupa.

Points to consider

Et voi luovuttaa varastosta tavaraa ilman tullin lupaa. Tarvitset varaston kirjanpitoon tullin vahvistaman tositteen siitä, että tavara on tulliselvitetty. Tosite voi olla tullin järjestelmästä tuotettu pdf tai tullin leimaama asiakirja, jonka tavaran noutaja esittää tullessaan hakemaan tavaraa varastosta. Joissakin tilanteissa riittää tullin antama ilmoituksen tunnistenumero (esim. MRN).

Tositteen tietojen perusteella on pystyttävä yhdistämään varastosta luovutettu tavara siihen lähetykseen ja tavaraan, joka varastoosi saapui.


Tullaamaton tavara on aina tavalla tai toisella tulliselvitettävä. Tavarat voi tulliselvittää esimerkiksi tullaamalla ne tai jälleenviemällä ne pois Euroopan unionista (EU). Kun tullivarastosta viedään tavaroita EU:n ulkopuolelle, niistä on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Tämän jälkeen tavarat voidaan passittaa. Kun tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä, käytetään T1-passitusta.

Tietyissä tilanteissa tavarat voidaan myös luovuttaa valtiolle tai hävittää tullivalvonnassa.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback