Tullivarastoinnin yksinkertaistukset

Tullivarastoinnin yksinkertaistuksia ovat 1) yksinkertaistetun ilmoituksen menettely ja 2) ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely tarkoittaa, että SAD-lomakkeen sijasta varastoinnin ilmoituksissa käytetään kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä taas vastaa aiempaa kotitullausta, eli tavarat voidaan asettaa menettelyyn kirjanpitomerkinnällä. Molemmat yksinkertaistukset edellyttävät Tullin lupakeskuksen lupaa.

Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely

Tullivaraston menettelynhaltija voi saada luvan käyttää tullivarastoinnin tulli-ilmoituksena SAD-lomakkeen sijasta hallinnollista tai kaupallista asiakirjaa, esimerkiksi rahtikirjaa. Asiakirjan pitää sisältää kaikki tulli-ilmoitukselta vaaditut tiedot. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn käyttö edellyttää Tullin lupakeskuksen lupaa. Yksinkertaistus tulee poistumaan, kun tullivarastoinnissa otetaan käyttöön sähköinen ilmoittaminen.

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (EIR)

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä korvaa dokumenttimuodossa annetun tulli-ilmoituksen. Kirjanpitoon tehtävän merkinnän (EIR) käyttö tulliselvitykseen edellyttää Tullin lupakeskuksen lupaa. Hakijan on täytettävä AEOC-kriteerit. AEOC on tullimenettelyjen yksinkertaistuksiin oikeutettu toimija. Jos hakijalla on jo voimassa oleva AEOC-todistus, luvan saaminen nopeutuu.

Kun tätä menettelyä käytetään, tavarat luovutetaan tullivarastointimenettelyyn kirjanpidon merkinnällä. Tullivarastointimenettelyyn asettamispäivä on se päivä, jolloin tavarat kirjataan kirjanpitoon. Täydentävää ilmoitusta ei tullivarastoinnissa anneta.

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää sovelletaan yleisimmin, kun tavara saapuu passitusmenettelyssä valtuutetulle vastaanottajalle, jolla on tullivarastolupa. Kirjanpidon merkinnöistä on vastuussa varastonpitäjä.

Points to consider

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback