Tullin meriliikennettä koskevat määräykset

Tulli on antanut määräykset Suomeen saapuvien ja Suomesta lähtevien alusten ilmoitusmenettelystä ja tavaroiden kuljetusreiteistä tuonnissa ja viennissä. Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitukset annetaan alusliikenteen ilmoituspalveluun (Portnet).

Ilmoitusmenettelyä koskevaa määräystä sovelletaan

  • kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin meriliikenteen aluksiin, ei kuitenkaan rannikkokalastusaluksiin, jotka palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa;
  • meriliikenteen huvialuksiin, jos ne ovat 45 metriä pitkiä tai sitä pidempiä tai jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;
  • perinnealuksiin, jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa.

Tullin määräyksiin on linkit Lisää aiheesta -kohdassa alla.

 

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback