Miten tavaraa saa käsitellä varastoinnin aikana?

Tullivarastossa varastoitavaa tavaraa voidaan tietyin edellytyksin käsitellä, siirtää väliaikaisesti pois tullivarastosta tai korvata vastaavilla tavaroilla. Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan käsitellä niiden säilymisen varmistamiseksi, ulkonäön tai markkinointikelpoisuuden parantamiseksi tai niiden valmistelemiseksi jakelua tai jälleenmyyntiä varten. Tällaisia toimia kutsutaan tavanomaisiksi käsittelyiksi. Tullin luvalla tavarat voi siirtää käsittelyä varten väliaikaisesti pois tullivarastosta.

Käsittely ei saa muuttaa tavaran alkuperäistä luonnetta tai vaikuttaa sen suorituskykyyn. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tavaran kahdeksannumeroisen alanimikkeen on pysyttävä samana. Tavanomaiselle käsittelylle ei tarvitse hakea erillistä lupaa, mutta käsittelystä pitää tehdä merkintä varaston kirjanpitoon. Jos tavaran tullinimike muuttuu käsittelyn seurauksena, uusi nimike on merkittävä kirjanpitoon.

Sallittujen tavanomaisten käsittelyjen luettelo on Delegoidun asetuksen (DA) liitteessä 71–03.

Tavanomaisia käsittelyitä ovat esimerkiksi

  • kuljetuksen tai varastoinnin aikana tulleiden vaurioiden yksinkertaiset korjaamistoimet
  • pakkausten vaihtaminen
  • hintalappujen tai muiden vastaavien tunnusten kiinnittäminen
  • koneiden tai laitteiden testaus teknisten standardien noudattamisen varmistamiseksi yksinkertaisilla toimilla
  • denaturointi, vaikka tavaran 8-numeroinen alanimike muuttuisi käsittelyn seurauksena.

Jos aiottu käsittely muuttaisi tavaran luonnetta siten, ettei käsiteltävä laite pystyisi enää toimimaan itsenäisesti, toimenpidettä ei voi tehdä tavanomaisena käsittelynä. Näissä tilanteissa käsittely pitää tehdä sisäisen jalostuksen menettelyssä.

Jos tavanomaista käsittelyä ei voi tehdä varaston tiloissa, tavara voidaan erillisellä luvalla siirtää väliaikaisesti pois tullivaraston tiloista. Tällaisia käsittelyitä voivat olla esimerkiksi auton kuljetuksessa saamien pienten vaurioiden korjaaminen, loiskäsittely tai kankaan leikkaaminen määrämittaan.

Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita varastoidaan tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta. Vastaavien tavaroiden käyttö on luvanvaraista ja tiettyjen tuoteryhmien käyttöä on rajoitettu.

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback