Miten annan varastoinnin tulli-ilmoituksen?

Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus annetaan SAD-lomakkeella menettelyyn asettavassa tullissa, joka on yleensä varaston operatiivista toimintaa valvova tulli tai saapumispaikan tulli. Menettelyyn asettavat tullit on lueteltu tullivarastoluvassa. Jos asiointi tullissa on hankalaa esimerkiksi välimatkan takia, ilmoituksen voi myös skannata tullille. Tulli sopii asiakkaan kanssa, miten toimipaikkaan jätetty Tullin hyväksymä ilmoitus palautetaan asiakkaalle.

SAD-lomakkeella annettavaa tulli-ilmoitusta kutsutaan vakiomuotoiseksi tulli-ilmoitukseksi. Tulli-ilmoituksen voi tehdä kirjanpitomerkinnällä, jos on saanut tullilta luvan käyttää ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa kuuluu tullivarastoinnin yksinkertaistuksiin.

Ilmoituksen antamisesta vastaa joko luvanhaltija tai menettelynhaltija

Yksityisessä tullivarastossa tulli-ilmoituksen antamisesta vastaa luvanhaltija. Yleisessä tullivarastossa taas ilmoituksesta ja siihen liittyvistä velvotteista on vastuussa luvassa määritelty luvanhaltija tai menettelynhaltija. Ilmoituksen voi antaa luvan- tai menettelynhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies (suora edustus). Ilmoittaja on vastuussa tulli-ilmoituksella antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Anna ilmoitus Sähköiselle palvelukeskukselle, jos varaston lähellä ei ole tullia

Jos tullin asiakaspalvelua ei ole saatavilla, lähetä tullivarastoinnin tulli-ilmoitus Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake). Skannaa ilmoitus osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Huomaa, että Spake käsittelee ilmoituksia vain virka-aikana klo 8.00 - 16.15.

Jos tavarat ovat tulleet varastolle passitusmenettelyssä, pyydä purkauslupa asiakaspalvelua tarjoavasta tullista. T-passituksille purkauslupa voidaan pyytää myös osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Skannaa passituksen purkaustulos yhdessä varastoinnin tulli-ilmoituksen kanssa osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen käsittelijä palauttaa hyväksytyn ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen, joka on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 54 (Yhteystiedot).

Esimerkki: Yritys A:lla on yksityinen tullivarasto Raumalla, missä ei ole Tullin asiakaspalvelua. Tavarat saapuvat Vuosaaren satamaan ja ne asetetaan passitusmenettelyyn. Asiakas (kuljettaja) pyytää passitukselle purkausluvan joko lähtöpaikalta Vuosaaren tullista tai sähköpostilla osoitteesta spake.passitus(at)tulli.fi. Kun tavara on purettu tullivarastoon Raumalla, varastonpitäjä A lähettää tulli-ilmoituksen (IMA / 7100) sekä passituksen purkaustuloksen sähköpostilla osoitteeseen spake.varastointi(at)tulli.fi. Spaken käsittelijä päättää passituksen ja vahvistaa varastoinnin tulli-ilmoituksen. Käsittelijä palauttaa hyväksytyn ilmoituksen Tullin leimalla varustettuna SAD-lomakkeen kohdassa 54 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Anna SAD-lomakkeella täydelliset tiedot tavaroiden menettelyyn asettamista varten

Tavaroiden menettelyyn asettamista varten on annettava täydelliset tiedot tavarasta SAD-lomakkeella. Lomakkeen pitää olla itsejäljentävä, mutta tulli voi hyväksyä myös esimerkiksi yrityksen omasta järjestelmästä tulostetun lasertulosteen käytön. Lomakkeen tietojen on oltava yhteneväisiä SAD-lomakkeen tietojen kanssa. Tulli-ilmoituksen voi täyttää koneellisesti tai muulla tavalla niin, että teksti on selkeästi luettavaa. Voit täyttää ja tulostaa Tullin sivuilla olevan SAD-lomakepohjan.

Tavarat pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksella tavaraerittäin. Ilmoita varsinaisella SAD-lomakkeella ensimmäinen tavaraerä ja SAD-lomakkeen lisälehdillä sitä seuraavat erät. Samalla tavaraerällä voi ilmoittaa tavarat, joilla on sama tekninen tai kaupallinen tavarankuvaus.

Kaupallisten asiakirjojen käyttäminen SAD-lomakkeen sijasta edellyttää erillistä yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn lupaa Lupakeskukselta.

Tulli-ilmoituksen (SAD) liitteeksi ei yleensä tarvita muita asiakirjoja. Jos tullivarastointimenettelyyn asetettavien tavaroiden lajissa, laadussa tai joissain muissa tiedoissa on epäselvyyksiä, tulli voi vaatia varastoonpanijaa esittämään lisäksi esimerkiksi kuljetusasiakirjoja, pakkausluetteloita tai edelliseen tullimenettelyyn liittyviä asiakirjoja.

Tulli-ilmoitukseen tarvittavat tiedot ja täytettävät kohdat

Tullivarastoinnin tulli-ilmoituksessa on toimijalle pakollisia ja valinnaisia kohtia. Huomioi nämä -kohdissa käytetty numerointi viittaa SAD-lomakkeen kohtaan. Valinnaisissa kohdissa lukee ”Vapaaehtoinen”. Tullin ei tarvitse ottaa vastaan puutteellisesti täytettyä tulli-ilmoitusta.

Ennakkoon annettu varastoinnin tulli-ilmoitus

Jos tullivarastoinnin tulli-ilmoitus on annettu ennakkoon (IM D), tulli vahvistaa ilmoituksen, kun saapumisen esittämisilmoitus (IE347) on hyväksytysti annettu tai tavara on esitetty maarajalla. Menettelynhaltijan pitää varmistua siitä, että varastointia edeltävän ilmoituksen viite (MRN- ja tavaraeränumero) on ilmoitettu SAD-lomakkeen kohdassa 40. SPAKE ei käsittele ennakkoon annettuja ilmoituksia, eli ennakkoon annettavat ilmoitukset on aina toimitettava Tullin asiakaspalvelua tarjoavaan toimipaikkaan.

Points to consider

40) Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja

Tullivarastointia edeltää yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tai T1-passitus. Tulli-ilmoituksella ”edeltävä toiminto” on tieto edeltävästä asiakirjasta tai menettelystä. Oikean edeltävän asiakirjan tiedon ilmoittaminen on erittäin tärkeää, jotta tavaran jäljitysketju säilyy katkeamattomana, kun siirrytään tulli-ilmoituksesta toiseen. Edeltävän ilmoituksen tunniste on yleensä MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Tavaraeräkohtaisen numeron kanssa kannattaa olla tarkkana – numero ei aina ole 1, vaan eriä voi olla jopa kymmeniä.

 • Jos edeltävä ilmoitus on Tullin yleisilmoitusjärjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus:
  • Koodi 702 / MRN ja tavaraerän numero / esittämispäivä
  • esim. 702 17FI000000000045I5 2 31.1.2017
 • Jos edeltävä ilmoitus on passitusilmoitus:
  • Koodi 701 / MRN / tulopäivä
  • esim. 701 17FI000000000045T5 31.1.2017

Tulli-ilmoituksen tekijän pitää varmistaa oikea MRN-numero ja mahdollinen tavaraeräkohtainen numero. Kuljetusliikkeen (esimerkiksi varustamon tai lentoyhtiön) tai tämän edustajan on annettava tulliselvityksestä vastuussa olevalle toimijalle tiedoksi nämä numerot.

Samalla MRN-numerolla voi olla useita tavaraeriä. Oikean tavaraeränumeron ilmoittamisella saadaan tullivarastointia edeltävä väliaikainen varastointi oikein päätettyä. Lisäksi ilmoituksen käsittely tullissa voi nopeutua ja tarve jälkikäteisille selvittelyille vähenee.


Paljouden ilmoittaminen tulli-ilmoituksella on tärkeää, koska mahdolliset verot kannetaan muun muassa näiden tietojen pohjalta. Paljouteen liittyviä määreitä ovat pakkausten lukumäärä ja laji, netto- ja bruttopaino sekä joissain tapauksissa muu paljous. Ilmoita ensimmäisen tavaraerän kohdalla koko erän bruttopaino (kohta 35). Ilmoita lisäksi erikseen jokaisen tavaraerän nettopaino (kohta 38), joka on tavaran massa ilman pakkauspäällyksiä.

35) Bruttopaino

Jos ilmoitus sisältää useita tavaraeriä, ilmoita koko tulliselvitettävän erän bruttopaino vain ensimmäisen tavaraerän kohdalla päälomakkeella. Bruttopaino on tavaran paino (kg) pakkauspäällyksineen, ilman kontin painoa.

38) Nettopaino

Tiedossa oleva tavaran paino ilman pakkauspäällyksiä (kg). Ilmoita nettopaino jokaiselle tavaraerälle erikseen.

41) Muu paljous

Jos Taricissa on tavaran Taric-koodin yhteydessä ilmoitettu tavaran lisäpaljousyksikkö, se on ilmoitettava tulli-ilmoituksella. Lisäpaljous on esimerkiksi litra, kappale tai pari. Epäselvyyksien välttämiseksi tulli suosittelee, että kappaletavarasta ilmoitetaan aina kappalemäärä. Ilmoita siis esimerkiksi tietokoneista, vaatteista tai astioista kartonkimäärien (CR) lisäksi niiden kappalemäärät (NAR). Lisäpaljous on ilmoitettava virallisissa lisäpaljouden paljousyksiköissä (koodiluettelo 0079).


31) Kollit ja tavarankuvaus

Tavaraerän tavarankuvaus

 • Tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voidaan tunnistaa. Tavarankuvaukseksi ei riitä tavaroita kuvaava yleisnimitys, esimerkiksi ”elektroniset laitteet”, ”tietokoneen osat”, ”auton osat”, ”elektroniikkaa”, ”koneita”, ”vaatteita”, ”jalkineita”, ”varaosia” tai ”työkaluja”, vaan tavarat täytyy yksilöidä.
 • Esimerkkejä: Tietokoneen oheislaitteet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”tulostin”, ”näppäimistö”, ”näyttö”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, mistä varaosista on kyse, esim. ”auton tuulilasi”, ”tuulettimen hihna”. Vaatteet ilmoitetaan nimityksillä ”t-paidat”, ”housut”, ”käsineet” tms. Jalkineet ilmoitetaan esim. nimityksillä ”saappaat”, ”naisten kengät”, ”lenkkikengät”.

Tavarankuvaus ei saa muuttua yleisemmäksi tavaraa varastoon pantaessa, varastoinnin aikana eikä tavaraa varastosta otettaessa. Tavarankuvaus voi kuitenkin tarkentua. Tarkentuneet tiedot on merkittävä tavarakirjanpitoon, ja tästä aiheutuneet kirjanpidon korjaukset täytyy hyväksyttää varastoa valvovalla tullilla.

Jos tulli-ilmoituksella annettu tavarankuvaus ei täytä annettuja vaatimuksia, tulli voi kieltäytyä ottamasta ilmoitusta vastaan.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback